Skip to content Skip to navigation

Na FOI-ju održane 3 radionice za unapređenje procesa izrade i mentoriranja završnih i diplomskih radova

Objavljeno: 07.07.2017

Na inicijativu prodekanice za nastavu doc. dr. sc. Renate Mekovec na Fakultetu organizacije i informatike održane su 3 radionice koje su vodili članovi Povjerenstva za izradu preporuka za izradu i mentoriranje završnih i diplomskih radova sa FOI-ja.

Prva radionica je bila namijenjena studentima završnih godina studija koji su od predavača dobili informacije i preporuke za izradu završnih i diplomskih radova te upute za citiranje i referenciranje primjenom stila referenciranja APA.

Druga radionica je bila namijenjena asistentima, odnosno edukaciji mentora koji do sada nisu imali iskustva ili prilike biti mentori na završnim i diplomskim radovima. Radionicu su držali nastavnici sa FOI-ja sa višegodišnjim iskustvom u mentoriranju, te je time prenesena dobra praksa i iskustvo na mlađe generacije. Na radionici su obrađene aktivnosti i faze mentoriranja, te preporuke vezane uz strukturu završnog odnosno diplomskog rada.

Treću radionicu održao je Darko Grabar, voditelj Centra za razvoj programskih proizvoda, a bila je namijenjena nastavnicima FOI – ja koji su imali priliku upoznati se s PlagScanom, online softverom za provjeru plagijata koji će od akademske godine 2007./2018. biti na raspolaganju djelatnicima FOI-ja za provjeru završnih i diplomskih radova, kao i radova na poslijediplomskoj razini.