Skip to content Skip to navigation

Radionica za izradu završnih i diplomskih radova

Objavljeno: 20.06.2017

Uprava Fakulteta u suradnji s Povjerenstvom za izradu preporuka za izradu i mentoriranje završnih i diplomskih radova organizira radionicu za studente koja će se održati u petak 30. lipnja 2017. godine s početkom u 10 sati, dv 1, FOI1.

Kraj obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi trebao bi predstavljati okosnicu svega što je student/studentica naučila tijekom studiranja. Stoga se izrada završnog/diplomskog rada temelji na svim kompetencijama koje su razvijene i/ili unaprijeđene kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti studenata. Prilikom pripreme i izrade završnog/diplomskog rada autor rada mora voditi brigu o različitim pitanjima, primjerice odabrati temu (i naslov rada), odrediti ciljeve pisanja i/ili istraživanja, izraditi okvirni plan rada (izraditi koncept rada, pripremiti vremenski plan rada), planirati način prikupljanja relevantne literature, prikupljati podatke, utvrditi način provođenja istraživanja, analizirati i prikazati informacije (tablično, slikovno), odlučiti se za stil pisanja rada i način navođenja literature te na kraju odgovarajuće formatirati i urediti tekst rada. Navedene aktivnosti često studentima izgledaju previše složene te nisu sigurni u kojem smjeru i kojim redoslijedom da krenu.

Svrha radionice je upoznati studente s procesom izrade završnog/diplomskog rada, pitanjima vezanim uz ciljeve izrade i obrane rada, hodogramom aktivnosti prilikom prijave i izrade završnog/diplomskog rada, potrebnim ulaznim kompetencijama za izradu završnog/diplomskog rada, ciljevima završnog/diplomskog rada i ishodima učenja, strukturom rada, upoznavanje s pojmovima autorstvo, citiranje i plagiranje te načinima navođenja literature (korištenje različitih stilova citiranja i referenciranja).

Uspješnost izrade kvalitetnog završnog/diplomskog rada ovisi o komunikaciji između mentora i studenta pa su u pripremi ove radionice sudjelovali nastavnici Fakulteta koji su iznijeli svoje najbolje prakse i postupke koje prakticiraju. Mentor je taj koji daje savjete, upute, pomoć i kritiku rada na kojem student/studentica rade, ali isto tako mentor vodi brigu o tome da se ispune očekivanja i standardi koji su vezani uz vrstu rada na kojem se radi.

Radionica je namijenjena studentima treće godine preddiplomskih studija i druge godine diplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike.