Skip to content Skip to navigation

Na FOI-ju boravi profesor Tung-Cheng Lin iz Tajvana

Objavljeno: 25.03.2019

Od ožujka do kolovoza 2019. na Fakultetu organizacije i informatike će boraviti profesor Tung-Cheng Lin s Odjela za informacijski menadžment Nacionalnog sveučilišta sestrinstva i zdrastvenih znanosti u Taipei-u (Department of Information Management, National Taipei University of Nursing and Health Sciences).

Profesor Tung-Cheng Lin na FOI-ju se nalazi na istraživačkom boravku, a najviše će surađivati s izv. prof. dr. sc. Ninom Begičević Ređep, koja je i formalno njegov domaćin, no također i s prof. dr. sc. Vjeranom Strahonjom, izv. prof. dr. sc. Marinom Klačmer Čalopa te dr. sc. Nikolom Kadoićem.

Istraživački portfolio profesora Lina nalazi se ovdje.

Pozivamo nastavnike FOI-ja da se jave Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja ukoliko se žele sastati s profesorom Linom.

Profesoru Linu želimo dobrodošlicu te uspješan i ugodan boravak na našem fakultetu!