Skip to content Skip to navigation

Na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji CUC 2021 sudjelovali su i predstavnici Fakulteta organizacije i informatike

CUC prezentacija Igor Balaban

U Šibeniku je održana CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2021. Na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike CUC 2021 pod nazivom "Nove prilike" glavna tema bile su tehnologije koje pomažu u održavanju online nastave, a koje uključuju umjetnu inteligenciju i napredni softver za praćenje predavanja i održavanje ispita, kao i računala i hardver. 

Kao i ranijih godina, na konferenciji je sudjelovala i dekanica Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, koja je ujedno i koordinatorica projekta B „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola", kao i prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, član radne skupine projekta e-Škole, te prof. dr. sc. Markus Schatten, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir, doc. dr. sc. Goran Hajdin, izv. prof. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški članovi projekta e-Škole.

Na konferenciji, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i izv. prof. dr. sc. Igor Balaban održali su predavanje na temu "Digitalna zrelost škola u Hrvatskoj: što smo naučili iz vrednovanja u 2020.?" u kojem su stavili naglasak na rezultate samoprocjene i vanjskog vrednovanja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, te efikasnost novog instrumenta za samoprocjenu digitalne zrelosti škola. Kroz rezultate su prikazani pojedini aspekti revidiranog Okvira za digitalnu zrelost, važnost i povezanost pojedinih domena i elemenata, sustava preporuka za podizanje digitalne zrelosti škole, te važnost i utjecaj menadžmenta škole na njenu digitalnu zrelost.