Skip to content Skip to navigation

Završetak programa e-Škole: izniman doprinos FOI-jevih stručnjaka u prvom sveobuhvatnom projektu digitalizacije škola na razini Republike Hrvatske

Objavljeno: 03.10.2023

e-Škole - prvi cjeloviti i sveobuhvatni program digitalizacije osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj punog naziva 'Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće' i službeno je završio s početkom listopada 2023. godine (1. listopada 2023. ERDF dio projekta, a 2. listopada 2023. ESF dio projekta). Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je kao jedan od ključnih partnera u provedbi ovog projekta, stručnošću i predanošću svojih znanstvenika i istraživača, značajno obogatio digitalnu transformaciju obrazovanja u Hrvatskoj, ostvarujući iznimno vidljiv i mjerljiv doprinos razvoju digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

Počeci projekta

Projekt je započeo još 2015. godine pilot projektom u kojem je sudjelovala 151 škola u Republici Hrvatskoj. Na temelju iskustava i rezultata pilota, nositelj projekta – Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET je u rujnu 2018. godine krenula s provedbom II. faze programa e-Škole, s ciljem digitalne transformacije nastavnih i poslovnih procesa u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranim iz državnog proračuna. Fakultet organizacije i informatike je u svojstvu partnera, kao jedina visokoškolska ustanova, sudjelovalo i na pilot fazi projekta u fazi II, dajući istraživačko-znanstveni doprinos rezultatima projekta.

U fazi II projekta je sudjelovalo ukupno 1323 škola u RH. U okviru faze II projekta e-Škole revidiran je Okvir za digitalnu zrelost osnovnih i srednjih škola u suradnji s CARNETom te je provedeno početno i završno samovrednovanje i vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škole. Također je na FOI-u razvijen Sustav za vrednovanje digitalne zrelosti škola, koji je osim odvojenog upitnika za ravnatelje i nastavnika omogućio školama povratne informacije o rezultatima samovrednovanja, povratne informacije o rezultatima vanjskog vrednovanja, preporuke za podizanje razine zrelosti te vizualizaciju rezultata na modernije načine sa više opcija.

 

Podignuta razina digitalne zrelosti škola

Početno samovrednovanje škola u fazi II projekta provedeno je tijekom mjeseca svibnja 2020. godine. U početnom samovrednovanju je sudjelovalo 1320 škola putem Sustava za vrednovanje digitalne zrelosti škola. Završno samovrednovanje škola u fazi II projekta provedeno je tijekom travnja 2023. godine. primjenom spomenutog Sustava za vrednovanje digitalne zrelosti škola.

Početno vanjsko vrednovanje škola u fazi II projekta provedeno je online (zbog perioda pandemije) tijekom lipnja i srpnja 2020. godine na 250 škola izabranih jednostavnim slučajnim uzorkom. Završno vanjsko vrednovanje škola u fazi II projekta provedeno je kontaktno (fizičkim odlaskom evaluatora u škole) u razdoblju od 02.05.2023. do 21.06.2023. godine na 250 škola izabranih jednostavnim slučajnim uzorkom.

Cilj projekta bio je ostvariti indikatore podizanja razine zrelosti za barem 1 razinu za 85% škola, te ostvarenje razine digitalno osposobljene (3) ili više za barem 75% škola u Republici Hrvatskoj, što je projektom i ostvareno: rezultati vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti pokazuju da je na kraju programa samo 1,6% škola na razini digitalnih početnica, dok je 18% škola na razini digitalno osposobljenih, 68% škola na razini digitalno naprednih i 12,40% na razini digitalno zrelih.

Detaljno o završnim rezultatima vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti škole možete čitati ovdje.

Prezentaciju o analizi rezultata samovrednovanja i završnog vrednovanja koja sadrži i podatke za Varaždinsku županiju možete pogledati ovdje.

 

ESF dio projekta eŠkole

Projektni tim FOI-ja na ESF dijelu projekta predvodila je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, a na razvoju sustava digitalno zrelih škola u timu su radili i: prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, doc. dr. sc. Bojan Žugec, Jurica Juren, mag. inf., Marinko Kokotec, mag. inf., Tena Jagačić, mag. oec. Tim je radio na razvoju Okvira digitalne zrelosti i Instrumenta za vrednovanje digitalne zrelosti, dogradnji alata za provedbu samovrednovanja i vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti, provođenju početnog i završnog vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti te analizi, usporedbi i interpretaciji dobivenih rezultata. U sastavu ovog tima bili su i prof. dr. sc. Markus Schatten i dr. sc. Bogdan Okreša Đurić koji su razvili videoigru 'Put do e-Škole' te upute za korištenje i pilotiranje u školama, a rezultati iste pružaju učeničku procjenu o svijesti digitalne zrelosti njihove škole te pružaju tu perspektivu upravi. Timu se priključio i prof. dr. sc. Božidar Kliček u razvoju dokumenta za škole naziva 'Smjernice za igrifikaciju nastavnog procesa'. Izv. prof. dr. sc. Goran Hajdin, izv. prof. dr. sc. Dijana  Oreški, izv. prof. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac radili su na sljedećim aktivnostima: Primjena IKT-a i digitalno obrazovnih sadržaja (DOS) u obrazovnom procesu – dorada koncepta DOS-a, priprema evaluacije DOS-ova koji će omogućiti kasniji cjeloviti proces od osmišljavanja do provedbe, priprema materijala za pripremu dobavljača za rad na DOS-evima, dogovaranje standarda kvalitete i osmišljavanje (i provođenje) inicijalnih radionica, pripremne radnje vezane uz proces sadržajne recenzije (priprema recenzenata i koordinacija procesa sadržajne recenzije tijekom izrade DOS-ova – kontinuirani i suradnički rad recenzenata na razvoju sadržaja s dobavljačima, inicijalna dorada kurikuluma i konceptualno povezivanje kurikuluma i potencijalnih radionica za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje). Tim, koji čine prof. dr. sc. Valentina Kirinić, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, izv. prof. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek i prof. dr. sc. Željko Hutinski, radio je na Okviru za digitalne kompetencije ravnateljica i ravnatelja, uključujući provođenje istraživanja u fokus grupama te unapređenjima i njegovoj finalizaciji. Administrativnu, računovodstvenu i koordinacijsku potporu projektu su tijekom posljednjih pet godina dali Matea Šoštarec, mag. oec., Mateja Minđek, mag. oec., Karlo Nadoveza, mag. oec. i mr. sc. Lana Škvorc. Vanjski evaluatori u početnom i završnom vanjskom vrednovanju škola s FOI-ja bili su: prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir i Matija Šajn, mag. inf.

 

ERDF dio projekta eŠkole

Projektni tim FOI-ja na ERDF dijelu projekta predvodio je prof. dr. sc. Vjeran Strahonja. Članovi tima, kojeg čine izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić- Pupek, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir i izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, istraživali su nove mogućnosti za digitalnu transformaciju odabranih procesnih područja, s naglaskom na HRM procese upravljanje ljudskim potencijalima, podatkovnu infrastrukturu i transformaciju područja učeničkog standarda – sustava potpora i subvencija. U sklopu istraživanja, članovi tima su objavili niz vezanih znanstvenih radova na konferencijama PILC, EDULEARN, CECIIS te sudjelovali na nizu događanja i edukacija u sklopu konferencija CUC, BETT, BPM. Tim koji čine prof. dr. sc. Diana Šimić i Jelena Gusić Munđar radio je na razvoju sustava Delta analitika učenja i razvoju Smjernica o etičkim, pedagoškim i aspektima zaštite osobnih podataka pri korištenju sustava za analitiku učenja, pri čemu su sam sustav i testirale. Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec je u početnom dijelu projekta sudjelovala u definiranju sustava GDPR 360 kroz analizu zahtjeva za razvoj funkcionalnosti sustava te izradi smjernica za zaštitu osobnih podataka.

 

Sredstvima projekta opremljen Centar za usavršavanje i cjeloživotno učenje na FOI-ju

Projektnim sredstvima financirano je i opremanje i uređenje Centra za usavršavanje i cjeloživotno učenje u Vili Oršić, novoobnovljenom objektu Fakulteta smještenom u centru Varaždina, u kojem će se nastaviti i dalje provoditi edukacije svih dionika u sustavu obrazovanja s ciljem podizanja digitalne zrelosti škola.

Važno je reći i da su, tijekom provođenja projekta eŠkole, održane brojne radionice i edukacije ravnatelja škola vezane uz planiranje, upravljanje i vođenje. Objavljeni su i brojni stručni radovi na temu digitalne zrelosti, a članovi tima su svojom ekspertizom sudjelovali na mnogim domaćim i inozemnim stručnim konferencijama na temu digitalne transformacije nastavnih i poslovnih procesa škola (npr. Carnet User Conference - CUC). Svakako treba izdvojiti sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Igora Balabana na konferenciji Online Educa u Berlinu na kojoj je predstavio rezultate digitalne zrelosti škola.

 

Ključan faktor projekta su ljudi

Vrijedan doprinos ovom strateškom projektu dali su i brojni drugi zaposlenici Fakulteta organizacije i informatike na razne načine, a brojnost FOI-jevog tima na projektu eŠkole dokaz je da je digitalna zrelost vođena ljudima - ljudi su ključan faktor u osmišljavanju i u korištenju digitalnih tehnologija, kao i svega onog čime rezultiraju!

Ovom prilikom zahvaljujemo svim članovima projektnog tima eŠkole i svim zaposlenicima FOI-ja koji su dali svoj doprinos projektu i time pridonijeli digitalnom razvoju škola u Republici Hrvatskoj!

Galeriju kako je izgledala provedba nekih aktivnosti u fazi II pogledajte OVDJE.

Sve informacije o projektu nalaze se OVDJE.

Projektna brošura dostupna je OVDJE.

Rezultati projekta e-Škole dostupni su OVDJE.