Skip to content Skip to navigation

Tim e-Škola s Fakulteta organizacije i informatike sudjelovao na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji

Objavljeno: 13.11.2017

U Dubrovniku je 8.11.-10.11.2017. održana 19. po redu CARNetova korisnička konferencija CUC 2017.

Pod nazivom “Povezani znanjem (… 25 godina)“, konferencija je okupila rekordan broj od gotovo 1.100. Na konferenciji je sudjelovalo 14 osoba s Fakulteta organizacije i informatike te dalo svoj doprinos programu konferencije kroz 10 održanih radionica sa različitih rezultata projekta A i B e-Škola. 

Radionice su omogućile ravnateljima, nastavnicima i ostalom osoblju škola da dobiju bolji uvid i korisna saznanja za primjenu strateških dokumenata, alata i metoda koje podržavaju digitalnu zrelost škola, scenarije poučavanja, poslovne procese u školama te analitike učenja.

Nazivi održanih radionica (neke i više puta):

  • Podrška ravnateljima na putu ka digitalnoj zrelosti škola
  • Uloga samovrednovanja škole na putu prema digitalnoj zrelosti
  • Upoznaj i primijeni e-Škole scenarije poučavanja
  • Izradi svoj scenarij poučavanja
  • SIPU - poslovni procesi u školama
  • Scenariji upotrebe analitika učenja