Skip to content Skip to navigation

Mogućnost za odrađivanje ljetne stručne prakse u Cincinnatiju, SAD

Kao i prošlih godina, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Cincinnatiju (University of Cincinnati - UC) objavio je natječaj za odrađivanje stručne prakse u njihovom uredu u razdoblju od 8. lipnja do 31. srpnja 2020. (6-8 tjedana) u svrhu izrade marketinških, video i tiskanih materijala. Rok za prijavu je 3. veljače 2020. godine.

Stranim studentima Sveučilište u Cincinnatiju će osigurati smještaj i prehranu, a trošak prijevoza i vize snose sami.

Dosad je već je troje studenata FOI-ja sudjelovalo u ovom programu, njihova iskustva možete pročitati ovdje.

Više informacija nalazi se u letku.

Kontakt za informacije i pomoć kod prijave:

Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja

FOI 1, 1. kat, kabinet 56 (pokraj dv. 4)

international@foi.hr