Skip to content Skip to navigation

Izobrazba u području javne nabave (24.11.2021. - 11.12.2021.)

novac i olovke

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pismenom ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje se certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Program izobrazbe izvodi se u trajanju od 50 nastavnih sati u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike. Početak izobrazbe je 24. studenoga 2021. godine. Više o programu.

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći na sljedećoj poveznici.