Skip to content Skip to navigation

Gostujuće predavanje izv. prof. dr. sc. Miloša Jevtića na predmetu Poslovni procesi

Objavljeno: 07.06.2023

U ponedjeljak, 5. lipnja 2023. godine, u sklopu redovne nastave na predmetu Poslovni procesi, izv. prof. dr. sc. Miloš Jevtić s Fakulteta organizacionih nauka, Sveučilišta u Beogradu, održao je gostujuće predavanje na temu „Značaj organizacione kulture za unapređenje poslovnih procesa“. Predavanje je bilo namijenjeno studenticama i studentima treće godine sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomika poduzetništva, ali i djelatnicima Fakulteta. Uz studentice i studente, predavanju su nazočili prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić te nositelji predmeta Poslovni procesi izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan i izv. prof. dr. sc. Igor Pihir.

Izv. prof. dr. sc. Jevtić u svojem je izlaganju naglasio nekoliko važnih organizacijskih tema, a neke od njih su projektiranje organizacije, McKinsey 7S model i njegova veza na upravljanje, temeljni koncepti i tipovi organizacijske kulture, OCI Circumplex te aktivnosti koje se odnose na promjenu organizacijske kulture s posebnim naglaskom njihovog utjecaja na poslovne procese. Osim teorijskih koncepata, prof. Jevtić prikazao je praktične primjere organizacijske kulture na Fakultetu organizacionih nauka, ali i rezultate Nacionalnog istraživanja organizacione kulture Srbija 2011. s ciljem povezivanja temeljnih pojmova na primjerima iz prakse.

O predavaču     

Izv. prof. dr. sc. Miloš Jevtić zaposlen je na Fakultetu organizacionih nauka, na Katedri za organizaciju poslovnih sistema. Doktorirao je na istoimenom fakultetu 2013. godine na temu Pristup projektovanju organizacije zasnovan na merenju usklađenosti elemenata organizacije. Akademsku karijeru isprepliće profesionalnim iskustvom gdje implementira mnoštvo projekata iz domene projektiranja organizacijske strukture, restrukturiranja i unapređenja organizacija.