Skip to content Skip to navigation

FOI na internacionalnom simpoziju Symorg 2022 u Beogradu

Objavljeno: 15.06.2022

U sklopu 18. internacionalnog simpozija Symorg 2022, koji je održan od 11. do 14. lipnja 2022. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, održana je panel rasprava pod nazivom “Transformacija visokog obrazovanja”, koja je bila usmjerena na definiranje strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Srbiji i zemljama okruženja. U panel raspravi sudjelovali su prodekan FOI-ja izv. prof. dr. sc. Igor Balaban i prof. dr. sc. Neven Vrček.

Ciljevi spomenutog panela, kojeg su moderirali dekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu prof. dr. Milan Martić i dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr. Vladimir Popović, bili su definirati odgovore na izazove savremenog visokog obrazovanja kao što su:

 • Suradnja sa tržištem u razvoju programa visokog obrazovanja;
 • Multidisciplinarni i transdisciplinarni studijski programi;
 • Financiranje visokog obrazovanja;
 • Digitalizacija visokog obrazovanja;
 • Utjecaj COVID-19 na realizaciju nastave i znanstveno-istraživačkog rada;
 • Prednosti i nedostaci učenja na daljinu;
 • Publiciranje rezultata znanstveno-istraživačkog rada i izdavačka djelatnost;
 • Promoviranje održivosti u programima visokog obrazovanja;
 • Standardi kvalifikacija u visokom obrazovanju: razvoj i novi sistem klasifikacije.

Panelisti su bili:

 • dr. Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Repubika Srbija
 • dr. Aleksandra Nikolić, redovni profesor, Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Kanton Sarajevo
 • dr. sc. Zoran Tomić, redoviti profesor, Rektor Mostarskog univerziteta, Bosna i Hercegovina
 • izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska
 • prof. dr. Polona Šprajc, prodekanica za izobraževalno dejavnost, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija (online)
 • dr. Mijalche Santa, prodekan za medjunarodnu suradnju i nauku, Ekonomski fakultet Skoplje, Ss. Cyril and Methodius Univerzitet, Makedonija (online)
 • dr. Petar Uskoković, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • dr. Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevca
 • dr. Žaklina Stojanović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • dr. Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • dr. Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr. Milija Suknović, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr. Marija Kuzmanović, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Milenko Gudić, direktor, REFOMENT Consulting & Coaching, Beograd, Srbija, Koordinator Radne grupe UN PRME za siromaštvo kao izazov za obrazovanje za menadžment, predavač na Univerzietu Donja Gorica u Crnoj Gori
 • Radoslav Veselinović, član Borda direktora, Galeb grupa, Srbija