Skip to content Skip to navigation

FOI jedan od značajnijih međunarodnih partnera francuske visoke inženjerske škole ESIEA-e

Za svoje međunarodne partnere, francuska visoka inženjerska škola ESIEA organizirala je 17. studenog Dan međunarodne suradnje, kojem je u ime FOI-ja prisustvovao i prof. dr. sc. Neven Vrček s FOI-ja. ESIEA je jedna od najdugovječnijih partnerskih institucija FOI-ja u Europi, što se najviše očituje kroz bilateralnu suradnju i međunarodnu razmjenu studenata, nastavnika i drugih suradnika u akademskoj zajednici.

Dan međunarodne suradnje na ESIEA-i bio je prilika da prof. dr. sc. Neven Vrček predstavi FOI-jeve studijske programe, odnosno sve ono što FOI nudi stranim studentima. Studenti ESIEA-e već niz godina dolaze u Varaždin i na FOI te su izuzetno zadovoljni razinom znanja koje ovdje usvajaju, kao i samim smještajem te prijemom od strane profesora i domaćih studenata.

Iako partnerska suradnja između FOI-ja i ESIEA-e postoji već više od 10 godina, ona bilateralna je započela 2018. godine, od kada je na FOI-ju studiralo više od 45 studenata. Samo u ljetnom semestru ak. godine 2021./2022. na FOI-ju se obrazovalo 19-ero studenata iz ove francuske visoke škole, a za ovako dobru suradnju uvelike je zaslužna direktorica međunarodne suradnje na ESIEA-i, gđa Susan Loubet, koja je zbog svojeg doprinosa 2019. godine odlukom Fakultetskog vijeća nagrađena poveljom "Prijatelj FOI-ja". Ove je godine interes za međunarodnom razmjenom također bio izuzetan, stoga FOI očekuje dolazak dvadesetak francuskih studenata u ljetnom semestru tekuće akademske godine 2022./2023.

Uz međunarodnu razmjenu studenata, suradnja dviju institucija očituje se i u provođenju drugih partnerskih oblika suradnje, pa tako već nekoliko godina zaredom doc. dr. sc. Boris Tomaš na ESIEA-i provodi 'IoT' radionicu, a izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan je sudjelovala na brojnim ljetnim školama u Lavalu.

Obzirom na to da se FOI pokazao kao jedan od najvažnijih međunarodnih partnera ove međunarodno priznate visoke francuske škole, ovakvi događaji daju priliku FOI-ju da pokaže svoju kvalitetu studijskih programa i predmeta koje izvodi na stranom jeziku te daju poticaj u ustrajnosti podizanja kvalitete nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, kako bi ostao atraktivan u bogatoj ponudi međunarodnih studijskih programa.