Skip to content Skip to navigation

Dodatni ispitni termini

Objavljeno: 26.06.2020

Donijeta je odluka o jednom dodatnom ispitnom terminu u ljetnom ispitnom roku za sve predmete sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija. Studenti i dalje mogu najviše 4 puta izaći na ispit iz pojedinog predmeta. Ispite možete početi prijavljivati odmah, a prvi dodatni termini su 1. srpnja 2020.

Ako se ispiti održavaju na Fakultetu, pri dolasku je potrebno poštovati upute koje se objavljuju uz svaki ispitni termin te molimo da na Fakultet ne dolazite prije vremena navedenog u uputama i ne zadržavate se nakon ispita. Za sve ostale dolaske potrebno je prethodno najaviti se mailom (stručne službe - referada, knjižnica...).