Skip to content Skip to navigation

Datumi upisa u više godine studija

Objavljeno: 27.08.2019

Podsjećamo studente prediplomskih sveučilišnih studija 'Informacijski sustavi', 'Poslovni sustavi' i 'Ekonomika poduzetništva', stručnog studija 'Primjena informacijske tehnologije u poslovanju' te diplomskih studija informatike i 'Ekonomike poduzetništva' na datume i postupak upisa u više godine studija.

Sveučilišni preddiplomski studij "Informacijski i poslovni sustavi - IPS"

Sveučilišni preddiplomski studij "Ekonomika poduzetništva - EP"

Stručni preddiplomski studij "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju - PITUP"

Sveučilišni diplomski studiji informatike

Sveučilišni diplomski studij "Ekonomika poduzetništva - EP"

Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima "Informacijski sustavi", "Poslovni sustavi" i "Ekonomika poduzetništva" počinje u ponedjeljak 23. rujna 2019. godine.
Nastava na stručnom studiju "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju" te na diplomskim studijima informatike i "Ekonomike poduzetništva" počinje 30. rujna 2019. godine.