Skip to content Skip to navigation

Datumi upisa u više godine studija

Objavljeno: 28.08.2018

Podsjećamo studente prediplomskih sveučilišnih studija "Informacijski sustavi", "Poslovni sustavi" i "Ekonomika poduzetništva", stručnog studija "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju" te diplomskih studija informatike i "Ekonomike poduzetništva" na datume i postupak upisa u više godine studija.

Sveučilišni preddiplomski studij "Informacijski i poslovni sustavi - IPS"

Sveučilišni preddiplomski studij "Ekonomika poduzetništva - EP"

Stručni preddiplomski studij "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju - PITUP"

Sveučilišni diplomski studiji informatike

Sveučilišni diplomski studij "Ekonomika poduzetništva - EP"

Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima "Informacijski sustavi", "Poslovni sustavi" i "Ekonomika poduzetništva" počinje u ponedjeljak 24. rujan 2018. godine.
Nastava na stručnom studiju "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju" te na diplomskim studijima informatike i "Ekonomike poduzetništva" počinje 1. listopada 2018. godine.