Skip to content Skip to navigation

Dan e-Škola u okviru CECIIS konferencije

Objavljeno: 16.09.2016

U srijedu, 21. rujna 2016. godine, u okviru znanstvene konferencije CECIIS održat će se Dan e-Škola. 

U okviru Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS) međunarodne znanstvene konferencije, u srijedu, 21. rujna 2016. godine na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilista u Zagrebu, u Varaždinu, od 9:00  do 18:00 sati održat će se Dan e-Škola.

Projekt “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” je projekt od strateškog i nacionalnog interesa koji je ključni pokretač realizacije dugoročne strateške vizije hrvatskog školstva. Obuhvaća dva ključna područja: informatizaciju poslovnih i nastavnih procesa te primjenu IKT-a u obrazovanju. Svrha projekta e-Škole je uspostava sustava digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a (informacijskih i komunikacijskih tehnologija) u obrazovnim i poslovnim procesima prilagođenih zahtjevima modernog obrazovanja i europskog tržišta rada. Pilot projekt e-Škole provodi se u razdoblju 2015.-2018., a dio je šireg programa e-Škole koji se provodi kroz više projekata informatizacije školskog sustava u razdoblju od 2015.-2022. godine.

Nositelj projekta je CARNet, a Fakultet organizacije i informatike, Sveučilista u Zagrebu je jedina visokoškolska partnerska institucija na projektu. Ostali partneri na projektu su Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO).

U okviru Dana e-Škola bit će predstavljen projekt “e-Škole” te aktivnosti provedene u okviru Rezultata projekta pod nazivom Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola, Analitike učenja, Sustav digitalno zrelih škola te Unaprijeđena digitalna kompetencija korisnika u pilot školama.

Pozvano predavanje pod naslovom “Learning Analytics: Using data to understand learning” održat će prof.dr.sc. Dragan Gašević, The University of Edinburgh, UK. Europske projekte srodne projektu “e-Škole” predstavit će Eva Szalma, project officer za EDEN (European Distance and e-Learning Network Secretariat), Budapest University of Technology and Economics.

Detaljni program dogadanja dostupan je  www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1824&dm_rev=1&dm_dnl=1.

Za sudjelovanje na Danu e-Škola možete se prijaviti do 19. rujna 2016. godine preko obrasca na sljedećoj poveznici:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Gue8Vo7dZG0Livdw50UOifkiD3Si7G6v-86vrhBZ0abjGg/viewform?c=0&w=1