Skip to content Skip to navigation

5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija (CRODMA 2020.)

Objavljeno: 24.03.2020

U nastavku objavljujemo najavu 5. CRODMA konferencije, koja će se održati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 23. listopada 2020. godine. Tema konferencije je "AI in Marketing".

Partneri konferencije su Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu; Sveučilište Sjever, Varaždin i Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Više informacija dostupno je ovdje.