Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti i Natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž)  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu).

 
21.12.2020, 11:36

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran Goran Leskovar, mag.iur.

 
14.12.2020, 15:56

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci

 
26.11.2020, 10:47

Upišite poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti ili jedan od tri poslijediplomska specijalistička studija:  Menadžment poslovnih sustava, Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava i E-učenje u obrazovanju i poslovanju.

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju i menadžment te organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju (do povratka privremeno nenazočne djelatnice), obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Valentina Kolačko, mag. oec.

 
23.11.2020, 14:28

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” odnosno druge faze  „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)”, projekt B, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran Luka Zlatić, mag.psych.

 
09.11.2020, 10:31

Fakultet organizacije i informatike raspisuje natječaje za: jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora-trajno zvanje u području društvenih znanosti, jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija, jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika.

 
05.11.2020, 09:28

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje najtečaja za raspisanog 29. srpnja 2020. godine (NN 87/2020) za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.

 
26.10.2020, 16:05

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost – za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na O_HAI4Games – Orkestracija hibridnih metoda umjetne inteligencije u računalnim igrama, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Tomislav Peharda, mag. inf.

 
26.10.2020, 16:02

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta povezanih sa statistikom na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Jelena Gusić, mag. math.

 
26.10.2020, 16:00

Stranice