Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) - radno mjesto I. vrste na projektu "Korisničko iskustvo budućnosti - Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije" - 1 IZVRŠITELJ na određeno vrjieme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca.

 
16.03.2018, 09:52

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Maja Buhin Pandur.

 
08.03.2018, 15:45

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Igor Tomičić.

 
08.03.2018, 15:34

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje informatičkim uslugama I IT menadžmen na Katedri za razvoj informacijskih sustava obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Katarina Pažur Aničić.

 
08.03.2018, 15:25

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Marcel Maretić.

 
08.03.2018, 15:18

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja za izbor suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za razvoj informacijskih sustava.

 
08.03.2018, 12:53

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora na katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta na Katedri za razvoj informacijskih sustava i za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta na Katedri za organizaciju.

 
08.03.2018, 12:40

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znansoti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode.

 
02.02.2018, 11:04

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava te za izbor jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode.

 
02.02.2018, 10:51

Temeljem objavljenog natječaja za izbor tri suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Barbara Šlibar.

 
25.01.2018, 10:12

Stranice