Skip to content Skip to navigation

Novosti

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, raspisuje Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo. Natječaj je objavljen u NN 87/20 dana 29. srpnja 2020. godine.

 
30.07.2020, 14:11

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, raspisuje Natječaj za izbor za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost – za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na O_HAI4Games – Orkestracija hibridnih metoda umjetne inteligencije u računalnim igrama. Natječaj je objavljen u NN 87/20 dana 29. srpnja 2020. godine.

 
30.07.2020, 14:05

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta povezanih sa statistikom na Katedri za kvantitativne metode. Natječaj je objavljen u NN 87/20 dana 29. srpnja 2020. godine.

 
30.07.2020, 13:51

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto položaj III. vrste – VODITELJ ODSJEKA (Voditelj referade za poslijediplomski studij) – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne djelatnice) obavještavamo vas da je na navedeno radno mjesto odabran Goran Leskovar, mag.iur.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz odlučivanje na Katedri za organizaciju. Isti je objavljen u NN broj 64/2020 s datumom 29. svibnja 2020. godine. Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

 
01.06.2020, 09:27

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin raspisuje natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora.

 
13.05.2020, 11:18

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” (prema projektnoj prijavi „novozaposleni 2“), obaviještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Andreja Toplek, mag. oec.

 
28.04.2020, 10:37

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” (prema projektnoj prijavi „novozaposleni 1“), obaviještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Jasmina Bočkaj, mag. oec.

 
28.04.2020, 10:35

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese i planiranje operacija na Vojnim studijima na Katedri za organizaciju, obaviještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Larisa Hrustek, mag. oec.

 
28.04.2020, 10:33

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obaviještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Petra Žugec.

 
28.04.2020, 10:31

Stranice