Skip to content Skip to navigation

Novosti

Pisanje na računalu

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK na projektu „IRI-CSTI - Razvoj CSTI platforme za dohvat i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka“ na određeno vrijeme od 3 mjeseca uz mogućnost zapošljavanja do kraja projekta (30.06.2023.) u Centru za forenziku, biometriju i privatnost, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Ena Barčić.

 
21.09.2021, 09:07
Stol računalo svjetiljka

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese, programsku podršku poslovanju i digitalnu transformaciju na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. srpnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Igor Pihir.

 
21.09.2021, 08:46
Pisanje na računalu

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje i dizajn programskih proizvoda na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. srpnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Mario Konecki.

 
21.09.2021, 08:45
Pisanje dokumenta

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju, menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. srpnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Ivan Malbašić.

 
21.09.2021, 08:43
Stol računalo svjetiljka

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 16. rujna 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Tamara Šmaguc.

 
21.09.2021, 08:41
Pisanje na računalu

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz financije na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 16. rujna 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Ivana Đunđek Kokotec.

 
21.09.2021, 08:39
Natječaj potpis

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo, poslovne informacijske sustave i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 16. rujna 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Marko Mijač.

 
21.09.2021, 08:37
Slika ureda i računala

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Maja Cerjan, mag. educ. inf.

 
20.09.2021, 11:27
FOI natječaj mladi istraživač

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK na projektu „IRI-CSTI - Razvoj CSTI platforme za dohvat i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka“ na određeno vrijeme od 3 mjeseca uz mogućnost zapošljavanja do kraja projekta (30.06.2023.) u Centru za forenziku, biometriju i privatnost.

 
03.09.2021, 15:33

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK– 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 4 godine s polovicom punog radnog vremena u IOT Laboratoriju, uz probni rok od 3 mjeseca, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran Amaury Marechal

 
16.08.2021, 13:56

Stranice