Skip to content Skip to navigation

Novosti

Medicinska potpisivanje ugovora

U Medicinskoj školi Varaždin potpisan je 21. srpnja 2021. godine Ugovor o građevinskim, obrtničkim i instalaterskim radovima na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždinˮ, čime će se stvoriti prostorni uvjeti za intenziviranje rada Centra i suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji i unaprijedit će se infrastruktura Centra u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini. Na projektu kao partner sudjeluje i Fakultet organizacije i informatike.

 
22.07.2021, 13:49
simon kick off

Dana 15/07/2021 održan je virtualni uvodni sastanak na projektu „SIMON – Inteligentni sustav za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost kao Uspostavni istraživački projekt.

 
15.07.2021, 12:44
E-digilit logo

Erasmus+ projekt E-DigiLit – Unapređenje digitalne pismenosti studenata na sveučilištima (E-DigiLit) kojeg na Fakultetu organizacije i informatike vodi prof. dr. sc. Valentina Kirinić, a članovi projektnog tima su prof. dr. sc. Dragutin Kermek, prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, dr. sc. Matija Novak, mr. sc. Lana Škvorc te izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavio je treći bilten sa novostima i aktivnostima na projektu.

 
15.07.2021, 10:50
RAPIDE logo

Objavljen je 1. bilten međunarodnog strateškog projekta RAPIDE - "Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education".

 
30.06.2021, 13:57
edu4games ilustracija

Projekt „Edu4Games - Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara“ ušao je u svoju završnu trećinu provedbe i u posljednjih nekoliko mjeseci odvijaju se intenzivne aktivnosti na realizaciji ciljeva projekta.

 
25.06.2021, 16:04
pilotiranje edu4games ilustracija

Projekt Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara provodi se u suradnji nekoliko sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Fakulteta organizacije i informatike te Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

 
25.06.2021, 15:29
slika projektnog tima

U Rumi je 23.-26. lipnja 2021. održan inicijalni sastanak članova projekta Web Accessibility and other initiatives for persons with disabilities in EU in pandemic and other crisis times – WAI4PwDs. Cilj projekta je promoviranje prava osoba s invaliditetom na pristup javnim, zabavnim, turističkim i obrazovnim sadržajima u Europi tijekom pandemije COVID 19 i u drugim kriznim situacijama.

 
25.06.2021, 12:54
edubots grafika

U lipnju 2021. godine u okviru Erasmus+ projekta Best Practices of Pedagogical Chatbots in Higher Education - EDUBOTS održavaju se online webinari i konferencija kako bi se svim zainteresiranima približile mogućnosti chatbotova u obrazovanju.

 
15.06.2021, 10:19

Na projektu E-DigiLit održan je 4. Transnacionalni projektni sastanak online 10.06.2021. godine.

 
11.06.2021, 09:46
edubots webinar

Chatbotovi su veoma zanimljivi i korisni, no znamo li kako ispuniti njihov potencijal u obrazovanju?

 
28.05.2021, 16:15

Stranice