Skip to content Skip to navigation

Informacijski i poslovni sustavi

Studij omogućava stjecanje kompetencija u području informatike i organizacije koje su usporedive s onima srodnih studija u ostatku Europe.

ZAŠTO UPISATI NOVI STUDIJSKI PROGRAM?

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O modulima

Procesom revizije, a prateći trendove i suvremeno tržište rada, na studijskom programu Informacijski i poslovni sustavi, od akademske godine 2020./2021. napravljen je iskorak u četiri nova područja, odnosno modula: Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava. Revidirani studijski program Informacijski i poslovni sustavi na prvoj i drugoj godini studija studentima omogućava polaganje iste grupe obaveznih predmeta, dok im se na trećoj godini omogućavaju nove izbornosti, odnosno nove četiri grupe izbornih predmeta, usklađenih s ovim modulima:

Razvoj programskih sustava
Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije, što u Europi nazivamo Industrijom 4.0. Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti.
Umjetna inteligencija u poslovanju
Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i dr. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova – relativno novom znanstvenom i stručnom disciplinom koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina podataka.
Umreženi sustavi i računalne igre
Područje umreženih sustava obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.
Analiza i dizajn poslovnih sustava
Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti. Cijeli popis predmeta za revidirani studijskih program Informacijski i poslovni sustavi možete vidjeti ovdje.

 

 

IPS u brojevima

Prijediplomski studijski program Informacijski i poslovni sustavi traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Titula

Nakon završetka studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica informatike.

Nova znanja

Po završetku prijediplomskog sveučilišnog studija studenti stječu sljedeća znanja:

 • Temeljna znanja o tehnologiji i infrastrukturi koja omogućava izradu programske potpore i rad suvremenih informacijskih sustava
 • Temeljna teorijska znanja vezana uz razvoj i implementaciju programske potpore i informacijskog sustava
 • Temeljna znanja o funkcioniranju i ustroju organizacije, značaju poslovnih procesa te načinu na koji se mogu učinkovito organizirati i podržati informacijskom tehnologijom
 • Učinkovito korištenje računala na razini operacijskog sustava i uredskih aplikacija
 • Poznavanje mrežne infrastrukture i mogućnost administriranja mreža
 • Oblikovanje baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja
 • Programiranje u jednom od programskih jezika
 • Programiranje mrežnih aplikacija
 • Priprema projekata razvoja programske podrške i formalizacije poslovnih zahtjeva
 • Projektiranje standardnih poslovnih informacijskih sustava
 • Razina znanja i razumijevanja navedenih područja koju student stječe ovim studijskim stupnjem dovoljna je da se pokaže profesionalan pristup poslu i mogućnost samostalnog rješavanja rutinskih i srednje složenih problema u praksi.

Stručnjak ove razine obrazovanja sposoban je samostalno interpretirati relevantne podatke i kompetentno komunicirati o temama iz domene sa subjektima iz struke ili izvan nje. Navedena znanja omogućila bi studentu koji prekida studij po završetku preddiplomske razine da izađe na tržište rada, da se uklopi u poslovanje suvremenih poduzeća te da bude svjestan opsega i dinamike područja kako bi upravljao vlastitim učenjem i razvojem.

Što nakon studija?

Studenti koji završe prijediplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi, mogu upisati jedan od diplomskih studija informatike. Studentu koji nastavlja studij na diplomskoj razini stvoren je temelj kojim će uspješno svladati predmete koji slijede.

Saznaj više...