Skip to content Skip to navigation

Informacijski i poslovni sustavi

Sveučilišni studij omogućava stjecanje kompetencija u području informatike i organizacije koje su usporedive s onima srodnih studija u ostatku Europe.

ZAŠTO UPISATI NOVI STUDIJSKI PROGRAM?

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O modulima

Procesom revizije, a prateći trendove i suvremeno tržište rada, na sveučilišnom studijskom programu Informacijski i poslovni sustavi, od akademske godine 2020./2021. napravljen je iskorak u četiri nova područja, odnosno modula: Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava. Revidirani sveučilišni studijski program Informacijski i poslovni sustavi na prvoj i drugoj godini studija studentima omogućava polaganje iste grupe obaveznih predmeta, dok im se na trećoj godini omogućavaju nove izbornosti, odnosno nove četiri grupe izbornih predmeta, usklađenih s ovim modulima:

Razvoj programskih sustava
Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije, što u Europi nazivamo Industrijom 4.0. Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti.
Umjetna inteligencija u poslovanju
Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i dr. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova – relativno novom znanstvenom i stručnom disciplinom koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina podataka.
Umreženi sustavi i računalne igre
Područje umreženih sustava obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.
Analiza i dizajn poslovnih sustava
Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti. Cijeli popis predmeta za revidirani sveučilišni studijski program Informacijski i poslovni sustavi možete vidjeti ovdje.

 

 

IPS u brojevima

Sveučilišni prijediplomski sveučilišni studijski program Informacijski i poslovni sustavi traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Titula

Nakon završetka studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica informatike.

Nova znanja

Po završetku sveučilišnog prijediplomskog studija studenti stječu sljedeća znanja:

 • Temeljna znanja o tehnologiji i infrastrukturi koja omogućava izradu programske potpore i rad suvremenih informacijskih sustava
 • Temeljna teorijska znanja vezana uz razvoj i implementaciju programske potpore i informacijskog sustava
 • Temeljna znanja o funkcioniranju i ustroju organizacije, značaju poslovnih procesa te načinu na koji se mogu učinkovito organizirati i podržati informacijskom tehnologijom
 • Učinkovito korištenje računala na razini operacijskog sustava i uredskih aplikacija
 • Poznavanje mrežne infrastrukture i mogućnost administriranja mreža
 • Oblikovanje baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja
 • Programiranje u jednom od programskih jezika
 • Programiranje mrežnih aplikacija
 • Priprema projekata razvoja programske podrške i formalizacije poslovnih zahtjeva
 • Projektiranje standardnih poslovnih informacijskih sustava
 • Razina znanja i razumijevanja navedenih područja koju student stječe ovim studijskim stupnjem dovoljna je da se pokaže profesionalan pristup poslu i mogućnost samostalnog rješavanja rutinskih i srednje složenih problema u praksi.

Stručnjak ove razine obrazovanja sposoban je samostalno interpretirati relevantne podatke i kompetentno komunicirati o temama iz domene sa subjektima iz struke ili izvan nje. Navedena znanja omogućila bi studentu koji prekida studij po završetku preddiplomske razine da izađe na tržište rada, da se uklopi u poslovanje suvremenih poduzeća te da bude svjestan opsega i dinamike područja kako bi upravljao vlastitim učenjem i razvojem.

Što nakon studija?

Studenti koji završe prijediplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi, mogu upisati jedan od diplomskih studija informatike. Studentu koji nastavlja studij na diplomskoj razini stvoren je temelj kojim će uspješno svladati predmete koji slijede.

Saznaj više...


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).