Skip to content Skip to navigation

Ekonomika poduzetništva

Sveučilišni studij osposobljava studente za pokretanje samostalnih poslovnih pothvata i za obavljanje stručnih operativnih poslova obrtima i poduzećima.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Cilj je ovog sveučilišnog prijediplomskog studija upoznati studente s novim ekonomskim i informatičkim spoznajama, konceptima i poslovnim modelima poduzetništva koje je utemeljeno na znanju i stvaralaštvu. Svladavanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na ovom sveučilišnom studiju temelji se na nastavnom planu i programu koji je prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika. Školovanjem studenata na sveučilišnom prijediplomskom studiju ekonomike poduzetništva doprinijelo bi se razvoju poduzetništva, ubrzanju gospodarskog razvoja i iskorištavanju ogromnog, ali neiskorištenog potencijala, koji proizlazi iz najvrjednijeg hrvatskog resursa znanja. Studij će omogućiti uspješnim studentima djelovanje u međunarodnom okružju jer se očekuje da budući poduzetnici djeluju u Hrvatskoj koja će biti potpuno uključena u međunarodnu podjelu rada, kako regionalno, tako i unutar Europske unije. Sveučilišni prijediplomski studij završava izradom i obranom završenog rada.

EP u brojevima

Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomika poduzetništva traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Titula

Nakon završetka studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ekonomije.

Nova znanja

Završetkom ovog prijediplomskog studija polaznici stječu ključne kompetencije potrebne za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. Uspješni studenti imat će temeljna znanja iz ekonomskih disciplina, prava i informatike kojima će unaprijediti poslovne procese u organizacijama iz privatnog i javnog sektora. Posebno je važno naglasiti da će prvostupnici biti osposobljeni za djelovanje u međunarodnom okružju, točnije da će se moći uključiti u domaće i međunarodne poslovne organizacije.

Što nakon studija?

Studenti koji završe sveučilišni prijediplomski studij Ekonomika poduzetništva svoje obrazovanje mogu nastaviti na istoimenom diplomskom studiju.

Saznaj više...


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).