Skip to content Skip to navigation

Studiji informatike

Studij omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje najsloženijih problema iz područja razvoja i primjene IKT te povećanja učinkovitosti suvremene organizacije.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Cilj diplomskog studija je produbljivanje teorijskih znanja s preddiplomskog dijela, te stjecanje novih, potrebnih za rješavanje problema iz najsloženijih područja razvoja i primjene informacijske tehnologije te povećanja učinkovitosti suvremene organizacije.

Diplomski studij informatike u brojevima

Diplomski sveučilišni studij informatike traje dvije godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 120 ECTS bodova prema zadanoj klasifikaciji.

Nova znanja

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija student stječe znanja iz ključnih područja odabranog studija.

Što nakon studija?

Studenti koji završe diplomski studij informatike mogu upisati poslijediplomski specijalistički studij i/ili doktorski studij. Na Fakultetu se na poslijediplomskoj razini izvode specijalistički studiji Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba, Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava i Menadžment poslovnih sustava, te doktorski studij Informacijske znanosti.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nova znanja

Po završetku diplomskog studija Informacijsko i programsko inženjerstvo student stječe sljedeća znanja:

 • Naprednija znanja o tehnologiji i infrastrukturi koja omogućava rad suvremenih informacijskih sustava. Pri tome se posebno ističu područja umrežavanja programskih sustava, višeslojnih programskih struktura, objektno orijentirana i komponentna paradigma razvoja programa i sl.
 • Cjelovito poznavanje životnog ciklusa projekta razvoja i implementacije informacijskog sustava u kontekstu strategije razvoja poslovnog sustava.
 • Teorijska znanja vezana uz pojedine komponente informacijskog sustava, odnosno posebne primjene informacijskih tehnologija.
 • Učinkovito korištenje programskih alata i generatora za razvoj aplikacije.
 • Učinkovito korištenje programskih alata za modeliranje i preustroj poslovnih procesa.
 • Razvoj višeslojnih programskih Web arhitektura.
 • Upravljanje projektima razvoja i implementacije programskih sustava.

Po završetku ovog studijskog stupnja student stječe razinu razumijevanja i znanja dovoljnu za rješavanje složenih problema i samostalno artikuliranje kvalitetnih vlastitih rješenja. Stručnjak ove razine je osposobljen djelovati interdisciplinarno i duboko shvatiti domenu određenog problema što je izuzetno značajno u karijeri informatičara.

ECTS bodovi

Pogledaj strukturu za IPI - do v1.3!

ODLUKE I PRAVILNICI

Pogledaj odluke i pravilnike vezane uz studij!

Titula

Po završetku diplomskog studija Informacijsko i programsko inženjerstvo student stječe naziv sveučilišni magistar/magistrica informatike.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nova znanja

Po završetku diplomskog studija Organizacija poslovnih sustava student bi trebao steći sljedeća znanja:

 • Teorijska znanja neophodna za upravljanje poslovnim i informacijskim sustavima na srednjoj i višoj razini poduzeća.
 • Poznavanje zakonitosti suvremenog tržišta i opstanka organizacija na njemu.
 • Znanja o tehnologiji i infrastrukturi koja omogućava rad suvremenih informacijskih sustava dovoljna za razumijevanje funkcionalnosti, ali bez ulaska u razvojnu domenu.

Po završetku ovog studijskog stupnja student stječe razinu razumijevanja i znanja, iz gore navedenih područja, dovoljnu za kreativno uključenje u svijet elektroničkog poslovanja, poduzetništva i suvremenog tržišta. Stručnjak ove razine sposoban je povezivati poslovne modele i informacijsku tehnologiju te može upravljati organizacijom suočenom s izazovima globaliziranog tržišta.

ECTS bodovi

Pogledaj strukturu za OPS - do v1.3!

ODLUKE I PRAVILNICI

Pogledaj odluke i pravilnike vezane uz studij!

Titula

Po završetku diplomskog studija informatike Organizacija poslovnih sustava student stječe naziv sveučilišni magistar/magistrica informatike.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nova znanja

Po završetku diplomskog studija Baze podataka i baze znanja student stječe sljedeća znanja:

 • Napredna teorijska znanja o bazama podataka i znanja.
 • Strukture podataka i temeljni algoritmi iz domene baza podataka i baza znanja.
 • Jezici upita u bazama podataka, prvenstveno SQL.
 • Napredniji teorijski modeli analize podataka.
 • Dizajn baza podataka i baza znanja.
 • Administriranje baza podataka i baza znanja.
 • Izbor i vrednovanje programskih alata za rad s bazama podataka i bazama znanja.
 • Učinkovito korištenje programskih alata za analize podataka (OLAP).
 • Integracija baza podataka i baza znanja u širi kontekst informacijskih sustava (klasični informacijsk i sustavi, semantički Web, višeagentni sustavi, sustavi poslovnih pravila).

ECTS bodovi

Pogledaj strukturu za BPBZ - do v1.3!

ODLUKE I PRAVILNICI

Pogledaj odluke i pravilnike vezane uz studij!

Titula

Po završetku diplomskog studija Baze podataka i baze znanja student stječe naziv sveučilišni magistar/magistrica informatike.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nova znanja

Po završetku diplomskog studija Informatika u obrazovanju student stječe sljedeća znanja:

 • Stručna znanja za predavanje informatike u osnovnim i srednjim školama.
 • Pedagoška znanja za predavanje informatike u osnovnim i srednjim školama.
 • Poznavanje temeljnih informatičkih područja (operacijski sustavi, mreže, programiranje).

ECTS bodovi

Pogledaj strukturu za IO - do v1.3!

ODLUKE I PRAVILNICI

Pogledaj odluke i pravilnike vezane uz studij!

Titula

Po završetku diplomskog studija Informatika u obrazovanju student stječe naziv sveučilišni magistar/magistrica edukacije informatike.

Saznaj više...


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).