Skip to content Skip to navigation

Upisi na diplomske studije informatike

Diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI) logičan je nastavak preddiplomskog studija Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno
Diplomski studij Organizacija poslovnih sustava (OPS) logičan je nastavak preddiplomskog studija Poslovni sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Informacijski sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Organizacija poslovnih sustava.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno
Diplomski studij Baze podataka i baze znanja (BPBZ) logičan je nastavak preddiplomskog studija Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Baze podataka i baze znanja.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno
Diplomski studij Informatika u obrazovanju (IO) primarno se nadovezuje na preddiplomski studij Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Informatika u obrazovanju. Na diplomskom studiju Informatika u obrazovanju od studenta se traži da položi odgovarajući broj pedagoških predmeta koji će biti komplement stručnim znanjima stečenim na prediplomskom studiju i učiniti ga kvalificiranim predavačem informatike na teoretskoj i praktičnoj razini.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno

 

200
studenata

 

170 redovnih studenata
25 izvanrednih studenata
5 stranih studenata

 

Prijave i upisi u prvu godinu diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi.

Prijave za upis u sustavu FOI Upisi bit će otvorene od 20. kolovoza 2020. u 8.00 sati do 21. rujna 2020. u 15.00 sati, a detaljne upute bit će objavljene naknadno.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije 21. rujna 2020.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 21. rujna 2020. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su istog dana do 15.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2020.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Rang-lista za upis bit će objavljena 22. rujna 2020. u 14.00 sati na web stranicama Fakulteta.

Upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi bit će otvoren 23. rujna 2020. od 08.00 do 15.00 sati.

Help Desk: upisi@foi.unizg.hr

Uz prijavu u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

  • digitalna osobna fotografija
  • fotografija osobne iskaznice s obje strane i fotografija vlastoručnog potpisa (samo pristupnici koji nemaju korisnički račun na FOI)
  • dokaz o uplati naknade troškova postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta u iznosu od 200,00 kn (primjer pod Školarina) – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Nakon prijave u sustavu FOI Upisi obavezno se poštom šalje sljedeća dokumentacija
(samo pristupnici s drugih visokih učilišta):

  • svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrda o predanom završnom radu u referadu (obrana završnog rada obavezno treba biti do  dana objave rang-liste)
  • prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
  • nastavni plan i program po kojem je završen prethodni studij, ovjeren od strane visokog učilišta
  • omotnica (A4) s točnom adresom pristupnika i poštanskom markom u vrijednosti od 10 kn

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI ne trebaju slati dokumentaciju

Tijekom postupka upisa u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

  • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn (i školarine) – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

  • ugovor u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
  • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati gore navedene dokumente radi provedbe provjere da li zadovoljavaju uvjete za upis u razlikovnu godinu.