Skip to content Skip to navigation

UPIS NA SVEUČILIŠNE DIPLOMSKE STUDIJE INFORMATIKE

UPIS NA SVEUČILIŠNE DIPLOMSKE STUDIJE INFORMATIKE

UPIŠI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKE! STUDIRANJE ZA BUDUĆNOST!

UVJETI UPISA

Prijave i upisi u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi. Uvjeti upisa u 1. i razlikovnu godinu diplomskih studija informatike definirani su:

Odlukom o uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija

Odlukom o uvjetima upisa u razlikovnu godinu diplomskih studija

Odlukom o uvjetima upisa razlikovne godine diplomskog studija Informatika u obrazovanju

Odlukom o ulaznim kompetencijama za upis diplomskih studija informatike

za studente koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Infomacijski sustavi ili Poslovni sustavi (v.1.1.)

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a bili su studenti Fakulteta organizacije i informatike, u razlikovnoj godini upisuju kolegije propisane registrom.

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati dokumentaciju potrebnu za provjeru zadovoljavaju li uvjete za upis u razlikovnu godinu.

TROŠKOVI, DATUMI, KVOTE

UPIS U BROJEVIMA

TROŠKOVI UPISA I STUDIJA TE DODATNE INFORMACIJE
  • Upisnina (upisnina, osiguranje, upisni promo paket) za sve studente – 55,00 € (414,40 HRK)
  • Školarina za redovite studente (s plaćanjem) - 1.114,87 € (8.400,00 HRK)
  • Školarina za izvanredne studente - 1.114,87 € (8.400,00 HRK)
  • Školarina za strane studente - 1.529,67 € (12.000,00 HRK)

DODATNE INFORMACIJE

Prilikom upisa potrebno je izvršiti plaćanje upisnog paketa (55,00 € (414,40 HRK)) ili upisnog paketa (55,00 € (414,40 HRK)) i školarine ovisno o statusu studenta. Školarinu je moguće platiti u cijelosti ili u tri rate.

Plaćanje je moguće bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom. Kartice kojima se može izvršiti plaćanje su: American Express, Diners, Visa, Maestro, MasterCard. Plaćanje karticama vrši se direktno u sustavu upisi.foi.hr preko servisa WSPay - sigurnog sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije 19. rujna 2023.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 18. rujna 2023. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su do 19. rujna 2023. do 14.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2023.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Napomena: zadnji termini pisanih ispita studenata koji završavaju prijediplomski studij su 11. rujna 2023.

Help Desk: upisi@foi.unizg.hr

Prikazane cijene su preračunate po službenom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK

DATUMI UPISA

Prijave: od 28.08.2023. od 08:00 - 19.09.2023. do 14:00 upisi.foi.hr

Rang-liste: 20.09.2023. iza 14:00 na upisi.foi.hr

Upisi: 21.09.2023. od 8:00 do 14:00 sati na upisi.foi.hr

UPISNE KVOTE

200 studenata

170 u redovitom statusu
25 u izvanrednom statusu
5 stranih studenata
2 studenta u redovitom statusu iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH (posebna kvota)
ONLINE UPIS U 5 KORAKA

POSTUPAK UPISA

1

PRIPREMITE SE ZA UPIS

Proučite korake upisa preko sustava FOI Upisi te pripremite:

Odlučite kako želite platiti troškove upisa i studija - bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom.

2

PRIJAVITE SE ZA UPIS

Prijavite se u sustav (upisi.foi.hr) i popunite Zahtjev za upis.

Studenti s drugih visokih učilišta uz prijavu trebaju platiti troškove postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI. Dokumentacija za slanje poštom za pristupnike s drugih visokih učilišta

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI ne trebaju slati dokumentaciju

3

ZAHTJEV U OBRADI

Nakon što ste predali Zahtjev za upis, Vaš zahtjev je u obradi te se čeka objava rang lista za upis u prvu godinu diplomskih studija.

4

NASTAVITE UPIS

Po objavi rang lista, svi pristupnici čiji se evidencijski broj nalazi iznad praga na rang listi mogu pristupiti upisu.

Ovisno o statusu, pristupnici plaćaju samo troškove upisa ili troškove upisa i školarinu (plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay).

5

ZAVRŠITE UPIS

Nakon plaćanja troškova upisnine i/ili školarine potrebno je preuzeti studentski ugovor, otisnuti ga u 2 primjerka te potpisati.
Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

  • 1 primjerak ugovora u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
  • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Nakon potvrde slanja ugovora poštom, studenti s drugih učilišta preuzimaju FOI AAI korisničke podatke.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

6

ČESTITAMO! - DS INF

ČESTITAMO!

Vaš izbor je diplomski studij informatike!
Vidimo se početkom ak.god. 2023./2024.!

Help Desk

Kontaktirajte nas porukom na upisi@foi.unizg.hr ili pozivom na broj 042 390 818 ili 042 390 810.

Sustav FOI UPISI

upisi.foi.hr

Često postavljena pitanja

ČPP o upisima

Upisi na diplomske studije informatike