Skip to content Skip to navigation

UPISI NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE INFORMATIKE

UPISI NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE INFORMATIKE

UPIŠI DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKE! STUDIRANJE ZA BUDUĆNOST!

UVJETI UPISA

Prijave i upisi u prvu godinu diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi. Uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija informatike definirani su:

Odlukom o uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija

Odlukom o uvjetima upisa u razlikovnu godinu diplomskih studija

Odlukom o ulaznim kompetencijama za upis diplomskih studija informatike

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati dokumentaciju potrebnu za provjeru zadovoljavaju li uvjete za upis u razlikovnu godinu.

Diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI) logičan je nastavak preddiplomskog studija Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno prethodno navedenim odlukama.
Diplomski studij Organizacija poslovnih sustava (OPS) logičan je nastavak preddiplomskog studija Poslovni sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Informacijski sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Organizacija poslovnih sustava.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno prethodno navedenim odlukama.
Diplomski studij Baze podataka i baze znanja (BPBZ) logičan je nastavak preddiplomskog studija Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Baze podataka i baze znanja.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno prethodno navedenim odlukama.
Diplomski studij Informatika u obrazovanju (IO) primarno se nadovezuje na preddiplomski studij Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Informatika u obrazovanju. Na diplomskom studiju Informatika u obrazovanju od studenta se traži da položi odgovarajući broj pedagoških predmeta koji će biti komplement stručnim znanjima stečenim na prediplomskom studiju i učiniti ga kvalificiranim predavačem informatike na teoretskoj i praktičnoj razini.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno prethodno navedenim odlukama.
TROŠKOVI, DATUMI, KVOTE

UPIS U BROJEVIMA

TROŠKOVI UPISA I STUDIJA TE DODATNE INFORMACIJE
  • Upisnina (upisnina, osiguranje, upisni promo paket) za sve studente – 400,00 HRK
  • Školarina za redovite studente (s plaćanjem) - 8.400,00 HRK
  • Školarina za izvanredne studente - 8.400,00 HRK
  • Školarina za strane studente - 12.000,00 HRK

DODATNE INFORMACIJE

Prilikom upisa potrebno je izvršiti plaćanje upisnog paketa (400,00 HRK) ili upisnog paketa (400,00 HRK) i školarine ovisno o statusu studenta. Školarinu je moguće platiti u cijelosti ili u tri rate.

Plaćanje je moguće bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom. Kartice kojima se može izvršiti plaćanje su: American Express, Diners, Visa, Maestro, MasterCard. Plaćanje karticama vrši se direktno u sustavu upisi.foi.hr preko servisa WSPay - sigurnog sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije 20. rujna 2022.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 19. rujna 2022. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su do 20. rujna 2022. do 14.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2022.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Napomena: zadnji termini pisanih ispita na preddiplomskom studiju su 12. rujna 2022.

Help Desk: upisi@foi.unizg.hr

DATUMI UPISA

Prijave: od 29.08.2022. od 08:00 - 20.09.2022. do 14:00 upisi.foi.hr

Rang-lista: 21.09.2022. iza 14:00 na upisi.foi.hr

Upisi: 22.09.2022. od 8:00 do 14:00 sati na upisi.foi.hr

UPISNE KVOTE

200 studenata

170 redovnih studenta
25 izvanrednih studenata
5 stranih studenata
ONLINE UPIS U 5 KORAKA

POSTUPAK UPISA

1

PRIPREMITE SE ZA UPIS

Proučite korake upisa preko sustava FOI Upisi te pripremite:

Odlučite kako želite platiti troškove studija - bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom.

2

PRIJAVITE SE ZA UPIS

Prijavite se u sustav (upisi.foi.hr) i popunite Zahtjev za upis.

Studenti s drugih visokih učilišta uz prijavu trebaju platiti troškove postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI. Dokumentacija za slanje poštom za pristupnike s drugih visokih učilišta

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI ne trebaju slati dokumentaciju

3

ZAHTJEV U OBRADI

Nakon što ste predali Zahtjev za upis, Vaš zahtjev je u obradi te se čeka objava rang lista za upis u prvu godinu Diplomskih studija.

4

NASTAVITE UPIS

Po objavi rang lista, svi kandidati čiji se evidencijski broj nalazi iznad praga na rang listi mogu pristupiti upisu.

Ovisno o statusu, kandidati plaćaju samo troškove upisa ili troškove upisa i školarinu (plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay).

5

ZAVRŠITE UPIS

Nakon plaćanja troškova upisne i/ili školarine potrebno je preuzeti studentski ugovor, otisnuti ga u 2 primjerka te potpisati.
Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

  • 1 primjerak ugovora u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
  • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Nakon potvrde slanja ugovora poštom, studenti s drugih učilišta preuzimaju FOI AAI korisničke podatke.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

6

ČESTITAMO! - DS INF

ČESTITAMO!

Vaš izbor je diplomski studij informatike!
Vidimo se početkom ak.god. 2022./2023.!

Help Desk

Kontaktirajte nas porukom na upisi@foi.unizg.hr ili pozivom na broj 042 390 818 ili 042 390 810.

Sustav FOI UPISI

upisi.foi.hr

Često postavljena pitanja

ČPP o upisima

Upisi na diplomske studije informatike