Skip to content Skip to navigation

Novosti

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanu uz mreže računala, arhitekturu računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Elvis Popović, mag. inf.

 
18.06.2021, 15:52

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za više radnih mjesta za nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju, suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta te stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju. Detalje pročitajte u nastavku natječaja.  

 
02.06.2021, 12:32

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja raspisanog 21. travnja 2021. godine (NN 42/21) pod točkom 2. za jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za razvoj informacijskih sustava (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)

 
02.06.2021, 12:25

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 22. travnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Diana Šimić.

 
19.05.2021, 16:22

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i analizu razvoja programa na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 22. travnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Zlatko Stapić.

 
06.05.2021, 13:41

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca (zamjena za nenazočnu djelatnicu), obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Mateja Minđek, mag. oec.

 
03.05.2021, 11:09

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog redovitog profesora u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, jednog izvanrednog profesora u području društvenih znanosti te 2 suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda u području društvenih znanosti.

 
29.04.2021, 10:02

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje tehničkih znanosti te jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti.

 
21.04.2021, 15:51

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja raspisanog 29. siječnja 2021. godine (NN 8/21) za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje tehničkih znanosti te jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti.

 
21.04.2021, 15:46

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto MLAĐI ADMINISTRATOR PROJEKTA na određeno vrijeme od 1 godine, uz probni rok od 3 mjeseca, u Centru za međunarodne projekte, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Laura Strupar.

 
29.03.2021, 15:27

Stranice