Skip to content Skip to navigation

Započeo projekt „Stand4INFO"

U Vijećnici FOI-ja, 9. srpnja 2015. godine, održan je prvi sastanak projektnog tima projekta „Stand4INFO – Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike“. Projekt je započeo 19. lipnja 2015. godine i trajat će 15 mjeseci, a financira se iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u skladu s ciljevima HKO-a, izrada popisa poslova u području informacijskih i komunikacijskih znanosti vezanih uz kvalifikacije koje izdaje FOI i partneri, povećanje zapošljivosti studenata informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija, budućih sudionika tržišta rada te kontinuirano unaprjeđenje kompetencija nastavnika partnerskih obrazovnih institucija u skladu s načelima HKO-a.

Nositelj projekta je Fakultet organizacije i informatike (FOI), a partneri na projektu su: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatski informatički zbor, APIS IT d.o.o., Mobilisis d.o.o. i Evolva d.o.o.

Na sastanku su prisustvovali Jasenka Gojšić i Daliborka Pašić (CeZaN, SuZ), Deniza Drusany (CSPS, SuZ), Patrizia Poščić i Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, SuR), Mladen Mauher (TVZ), Hrvoje Kožina, Iva Frković i Krešimir Sikulin (HIZ), Ivan Žugaj (APIS IT d.o.o.), Ivana Skupnjak (Mobilisis d.o.o.) i Sanja Ivanović (Evolva d.o.o.).

Svrha sastanka je bila upoznavanje svih partnera i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu, imenovanje radnih skupina i kratki pregled projektnih aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti od strane svakog partnera kako bi se ispunili zadani ciljevi. Također, prilikom pregleda vremenskog plana projekta dogovorena je inicijalna konferencija za 17. rujan 2015. godine, te je predstavljen dnevni red koji će između ostalog obuhvaćati predstavljanje partnera i projekta te način provedbe HKO-a i njegovu važnost za informatičku struku. Osim toga, voditelj projekta doc.dr.sc. Zlatko Erjavec obavijestio je prisutne da je trenutno u procesu odabir službenog loga projekta i izrada web stranice. Detaljnije informacije o projektu možete pogledati na službenim web stranicama projekta.

Održivost projektnih rezultata nakon završetka projekta očitovat će se kroz revidirane nastavne planove i programe informatičkih studija preddiplomske i diplomske razine koje će FOI i partneri izvoditi nakon provedbe postupka verifikacije na odgovarajućim akademskim razinama. Nadalje, izrađeni prijedlozi standarda kvalifikacija imat će vanjsku provjeru od strane MZOŠ-a, sukladno propisanoj proceduri prijave i upisa u Registar HKO-a, kao i prijedlozi standarda zanimanja od strane MRMS-a. Održivo partnerstvo i povezanost obrazovanja i tržišta rada doći će do izražaja kroz uspostavljen sustav stručne prakse naših studenata u tvrtkama partnerima, a trajna vrijednost su naravno i educirani sveučilišni nastavnici, osposobljeni za poučavanje korištenjem inovativnih metoda koje studente stavljaju u centar poučavanja.

Slike prvog sastanka možete pogledati u priloženoj foto galeriji: