Skip to content Skip to navigation

FOI će predlagati standarde informatičkih zanimanja

Fakultet organizacije i informatike sudjeluje u projektu Stand4INFO za razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike.

Cilj projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike“ je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u skladu s ciljevima HKO-a, povećanje zapošljivosti studenata informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija, budućih sudionika tržišta rada te kontinuirano unaprjeđenje kompetencija nastavnika u skladu s načelima HKO-a.

Očekivani rezultati projekta su izrađeni prijedlozi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u području informatike, revidirani nastavni planovi i programi preddiplomskih i diplomskih studija informatike, uspostavljeno održivo partnerstvo i povezanost dionika, informiranje javnosti i dionika (nastavnika, studenata i poslodavaca) o važnosti uspostave HKO-a te nastavnici educirani o inovativnim metodama poučavanja.

Korisnik projekta je Fakultet organizacije i informatike, a partneri na projektu su: Sveučilište u Zagrebu (CeZaN - Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i CSPS – Centar za savjetovanje i podršku studentima), Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatski informatički zbor, APIS IT d.o.o., Mobilisis  d.o.o., Evolva d.o.o. Voditelj projekta na FOI-ju je doc.dr.sc. Zlatko Erjavec, a proračun projekta je 793.703,75 kn.