Skip to content Skip to navigation

Za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ

Objavljeno: 02.12.2022

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
PAVLINSKA 2
VARAŽDIN
 

Objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera

Uvjeti:

  • završen dodiplomski (VSS) ili diplomski studij društvenog usmjerenja
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • iskustvo rada u timu

Dodatna potrebna znanja:

  • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
  • poznavanje rada na računalu (CMS, MS Office, društveni mediji, alati za e-učenje, alati za upravljanje znanjem)
  • poželjno iskustvo u organiziranju i vođenju  karijernih i softskills radionica, u organiziranju i podršci (organiziranja) studentskih inicijativa i aktivnosti,  u suradnji s ostalim sastavnicama visokog obrazovanja u RH, u uspostavi, vođenju i mentoriranju centara za podršku studentima i razvoj karijera te uspostava modela procesa stručne prakse i sustava
  • poželjne vještine stvaranja sadržaja i komuniciranja na društvenim mrežama
  • poželjno projektno iskustvo.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr s naznakom „NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA - Centar za podršku studentima i razvoj karijera“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.