Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata - Marija Ister

Objavljeno: 20.06.2022
Pisanje na računalu

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Marija Ister.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Marija Ister.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

D E K A N I C A:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep