Skip to content Skip to navigation

VAŽNO - Provođenje nastave na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima i stručnom preddiplomskom studiju u razdoblju od 2. studenog do 15. studenog 2020.

Nastava na Fakultetu na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima i stručnom preddiplomskom studiju (Varaždin i studijski centri) u razdoblju od 2. studenog do 15. studenog 2020. će se izvoditi na daljinu u potpunosti (scenarij C).

Za vrijeme provođenja nastave na daljinu, kolokviji, ispiti ili usmeni dio ispita pred povjerenstvom će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta i važećim protuepidemijskim mjerama.

Za visokorizične skupine nastavnika i studenata se ispiti, kolokviji te usmeni dio ispita pred povjerenstvom održavaju na daljinu.