Skip to content Skip to navigation

Upis studenata na diplomske studije - ak. god. 2023./2024.

Objavljeno: 21.07.2023

Poštovane studentice i studenti, prijave i upisi u prvu godinu diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi. Prijave za upis u sustavu FOI Upisi bit će otvorene od 28. kolovoza 2023. u 8.00 sati do 19. rujna 2023. u 14.00 sati. Više detalja pročitajte u nastavku.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije do 19. rujna 2023.

Prijave za upis u sustavu FOI Upisi bit će otvorene od 28. kolovoza 2023. od 8.00 sati do 19. rujna 2023. do 14.00 sati.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 18. rujna 2023. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su do 19. rujna 2023. do 14.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2023.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Rang-lista za upis bit će objavljena 20. rujna 2023. iza 14.00 sati na web stranicama Fakulteta.

Završetak upisa u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi bit će otvoren 21. rujna 2023. od 08.00 do 14.00 sati.

Uz prijavu u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

  • digitalna osobna fotografija
  • fotografija osobne iskaznice s obje strane  i fotografija vlastoručnog potpisa (samo pristupnici koji nemaju korisnički račun na FOI)
  • dokaz o uplati naknade troškova postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta u iznosu od 30,00 EUR (226.04 kn), *primjer pod Školarina – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Nakon prijave u sustavu FOI Upisi obavezno se poštom šalje sljedeća dokumentacija (samo pristupnici s drugih visokih učilišta):

  • svjedodžba o završenom prijediplomskom studiju ili potvrda o završenom prijediplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrda o predanom završnom radu u referadu (obrana završnog rada obavezno treba biti do dana objave rang-liste)
  • prijepis ocjena s prosječnom ocjenom prijediplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
  • nastavni plan i program po kojem je završen prethodni studij, ovjeren od strane visokog učilišta (ne šalju pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci ili Puli i prijavljuju se na diplomski studij Ekonomika poduzetništva)
  • omotnica (A4) s točnom adresom pristupnika i poštanskom markom u vrijednosti od 1,33 EUR (10,02 kn)

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI-ju ne trebaju slati dokumentaciju.

Tijekom postupka upisa u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

  • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 55,00 € (414,40 HRK) i školarine – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

  • ugovor u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
  • potvrda o završenom prijediplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

Detaljne informacije s Odlukama i cjelokupnim postupkom upisa na diplomske studije FOI-ja možete pronaći na centralnoj stranici za upise na diplomske studije.

VAŽNO! Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati gore navedene dokumente radi provedbe provjere zadovoljavaju li uvjete za upis u razlikovnu godinu.