Skip to content Skip to navigation

U Zagrebu promovirana četiri doktora znanosti s Fakulteta organizacije i informatike

Objavljeno: 12.09.2022

U nedjelju 11. rujna 2022. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras promovirao je novih 310 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a među njima i dr. sc. Davora Mačeka, dr. sc. Jadranku Musulin, dr. sc. Aleksandru Sobodić i dr. sc. Robertinu Zdjelar, koji su svoj doktorat obranili na Fakultetu organizacije i informatike.

S Fakulteta organizacije i informatike ove akademske godine promovirani su:

  • dr. sc. Maček Davor, koji je 15. studenog 2021. obranio doktorski rad naziva "Model za procjenu kritičnih informacijskih sustava primjenom višekriterijskoga odlučivanja s elementima za analizu i procjenu rizika u financijskim institucijama";
     
  • dr. sc. Musulin Jadranka, koja je 15. prosinca 2021. obranila doktorski rad na temu "Metodološki okvir dizajna usluge za osmišljavanje poslovnoga modela obogaćenoga konceptom korisničkoga iskustva";
     
  • dr. sc. Sobodić Aleksandra koja je 15. listopada 2021. obranila doktorski rad naziva "The impact of usability factors on continuance intention to use the system for acquisition and evaluation of digital competences in the domain of education" ("Utjecaj čimbenika upotrebljivosti na namjeru ponovnog korištenja sustava za stjecanje i vrjednovanje digitalnih kompetencija u domeni obrazovanja")
     
  • dr. sc. Zdjelar Robertina, koja je 16. ožujka 2022. obranila doktorki rad na temu "Spremnost javnih politika za e-uključivost populacije 54+".

Svečanoj promociji prisustvovala je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, koja je promoviranim doktorima znanosti uputila čestitke!

Svim promoviranim doktorima znanosti Sveučilišta u Zagrebu želimo puno uspjeha u daljenjem radu!