Skip to content Skip to navigation

U okviru projekta „Stairs“ izrađene preporuke za nacionalni plan prilagodbe

Objavljeno: 11.01.2022

U okviru projekta „Stairs“ (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education), izrađene su preporuke za nacionalni plan prilagodbe, uzimajući u obzir dosadašnji hrvatski obrazovni sustav, rezultate upitnika (ispunjenih od strane stručnjaka, učitelja i ravnatelja škola te drugih praktičara i istraživača), najbolje prakse prezentirane tijekom studijskih posjeta te postojeće izazove i probleme.

 

U preporukama se ističe kako nacionalni centralizirani obrazovni sustav nije dovoljno fleksibilan i učinkovit. Ukazano je i na nedostatak kvalitetnog organizacijskog procesa koji bi jasno identificirao sve korake i postupke potrebne za brzo i učinkovito rješavanje pojedinačnih slučajeva, nedostatak kvalitetnih, dostupnih, sustavnih i besplatnih tečajeva za dodatno obrazovanje svih uključenih dionika (prvenstveno roditelja/skrbnika, ali i učitelja/stručnjaka u odgojno-obrazovnim ustanovama) te nedostatak školskih savjetnika na svim razinama odgojno-obrazovnog procesa (psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, terapeuti, edukacijski rehabilitatori) na način da redovito odlaze u obrazovne ustanove i pružaju im podršku. Prisutan je također i nedostatak stalnih financijskih izvora koji će osigurati održivost provedenih aktivnosti, kao i nedostatak suradnje s tvrtkama koje bi mogle zaposliti (prema svojim mogućnostima) djecu s posebnim potrebama i omogućiti im određene aktivnosti nakon završetka školovanja.

Naznačeno je i kako je financijska potpora obiteljima u riziku od siromaštva nedovoljna, posebice obiteljima koje imaju nesređene obiteljske odnose i imaju djecu s posebnim potrebama te kako je sustav izvaninstitucionalne pomoći, putem specijaliziranih nevladinih organizacija (NVO), kompliciran za održavanje, često bez dovoljne financijske potpore, te nije "pružena ruka" specijaliziranim institucijama.

Ukazano je i na važnost podrške roditelja kroz edukativne sadržaje i primjere dobre prakse u boljoj organizaciji kvalitetnog druženja s djecom izvan školskih aktivnosti, kao i na nedovoljno prepoznato rješavanje problema vršnjačkog nasilja u društvu.

Prikaz partnera na projektu

Cilj projekta STAIRS je promocija inkluzivnog učenja kroz unapređenje kompetencija i profesionalnog znanja, a provodi se kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja partnera u projektu, u kojem sudjeluju pedagoški centri, lokalne obrazovne vlasti te ostali dionici koji sudjeluju u oblikovanju obrazovnih politika na regionalnoj i nacionalnoj razini. Prijavitelj projekta je Tempus Public Foundation, (TPF) iz Budimpešte (Mađarska), a partneri su: Universidade Lusofona de Humanidades e Tehnologias (Portugal), Mary Immaculate College, University of Limerick (Orska), Centre for Applied Research and Continuing Education (Republika Češka). Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (Slovenija), Educational Research Institute (Slovenija) i Varaždisnka županija (Hrvatska).

Dodatne informacije o projektu:

STAIRS

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

YOUTUBE