Skip to content Skip to navigation

Time 4 Science - radionica "Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti"

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo vas na radionicu "Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti" koju će u sklopu Time 4 Science-a održati Ivana Čadovska, dipl.bibl. i Goranka Mitrović, dipl. ing. geol./dipl. bibl. iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Radionica je namijenjena znanstvenicima i znanstveno-nastavnom osoblju, mladim znanstvenicima (asistentima, poslijedoktorandima) i studentima poslijediplomskih studija.

Polaznici će naučiti:

  • svrhu i način vrednovanja znanstvenog rada, s osvrtom na kriterije vrednovanja za hrvatsku akademsku zajednicu
  • koja je uloga bibliometrijskih i scientometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju znanstvenog rada i znanstvene produktivnosti
  • kako koristiti relevantne citatne baze podataka i indekse
  • kako otvoriti osobne profile na portalima
  • što su jedinstveni identifikatori autora
  • koncept otvorene znanosti.
Radionica će se održati u utorak, 3. prosinca 2019., od 13:00 u dvorani 8. Predviđeno vrijeme trajanja je 90 minuta.
Prijaviti se možete ovdje.