Skip to content Skip to navigation

Time 4 Science - Predavanje na temu Upravljanje intelektualnim vlasništvom u tehnološkim start-up poduzećima

Objavljeno: 27.09.2017

U utorak, 3. listopada 2017. u 12:00 sati u vijećnici Fakulteta organizacije i informatike doc. dr. sc. Dubravko Babić održat će predavanje na temu Upravljanje intelektualnim vlasništvom u tehnološkim start-up poduzećima. 

Zaštita intelektualnog vlasništva je jedan od ključnih elemenata poslovnog uspjeha poduzeća koja se oslanjaju na proizvode visoke dodane vrijednosti. Dobro napisan patent koji štiti proizvod može jednom malom poduzeću dati presudnu prednost na tržištu i pred moćnijim konkurentima, te moć u pregovorima o investiciji.

U prvom dijelu ovog dvosatnog predavanja diskutirat će se tipovi intelektualnog vlasništva, njihova svrha i kako se koriste u poduzećima koja se temelje na proizvodima visoke dodane vrijednosti. Bit će opisani načini kako se izumi/proizvodi uobičajeno dokumentiraju, zaštićuju i brane u američkim poduzećima, te će biti naglašeni praktični savjeti za poduzetnike koji žele komercijalizirati proizvode bazirane na novim idejama. U drugom dijelu predavanja bit će prezentiran niz praktičnih detalja vezanih uz pisanje patentnih prijava, interpretaciju patentnih zahtjeva, te upravljanje intelektualnim vlasništvom u poduzećima.

Dubravko Babić je diplomirao Industrijsku elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1982. godine, a doktorirao 1995. godine na Kalifornijskom Sveučilištu u Santa Barbari u području poluvodičke elektronike i optoelektronike. Od doktorata radio je u Silicijskoj dolini (Kaliforniji) te se 2012. godine vratio u Hrvatsku i od tada radi na FER-u u Zagrebu. Dr. Babić je autor ili koautor trideset i pet američkih patenata od kojih je više od pola pisao sam.