Skip to content Skip to navigation

Time 4 Science - izv. prof. Vlatka Škokić

On-line Time 4 Science na temu 'Kvalitativne metode u poduzetništvu' održan je danas, 15. rujna 2020.

Predavačica je bila izv. prof. Vlatka Škokić s Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Splitu. Profesorica je doktorirala na University of Strathclyde te je radila kao docent na University of Surrey do 2016. godine kada se vratila u Hrvatsku. Članica je Britanske akademije za visoko obrazovanje te obavlja funkciju 'external examiner'-a za Strathclyde University. U znanstvenom radu bavi se poduzetništvom, umrežavanjem, inovacijama te metodologijom istraživanja. Izvodi nastavu na svim razinama studija te je mentor na doktorskom studiju. Objavljuje radove u vodećim međunarodnim časopisima.

Cilj ovog predavanja je bio ukazati na specifičnosti kvalitativnih metoda istraživanja u području poduzetništva. U predavanju će biti prikazan osvrt na metodologije koje se primjenjuju u poduzetništvu te razlozi zbog kojih je navedeno područje prikladno za kvalitativne metode istraživanja. Posebni cilj predavanja bio je pokazati kroz primjere kako ostvariti metodološki 'rigor' u kvalitativnoj studiji te demonstrirati kako se kvalitativne studije mogu objaviti u visoko rangiranim međunarodnim časopisima.