Skip to content Skip to navigation

Suradnja s Indiana State University iz SAD-a

Objavljeno: 10.10.2022
 indiana state university

Indiana State University iz Sjedinjenih Američkih Država je temeljem bilateralnog međusveučilišnog sporazuma otvorio mogućnost suradnje i razmjene nastavnika i studenata Fakulteta organizacije i informatike.

Početkom listopada realiziran je inicijalni posjet gradu Terre Haute u Indiani. Ljubazni domaćini organizirali su brojne sastanke i prezentacije te time otvorili mogućnosti za razmjenu ideja i planova za suradnju. Na prvoj razmjeni je kao predstavnica FOI-ja boravila prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš. Zahvaljujemo domaćinima, FOI-ju i Sveučilištu u Zagrebu na ovoj inicijativi.