Skip to content Skip to navigation

Stručno usavršavanje u Japanu

Hrvatski studenti imaju prilike dobiti stipendiju za stručno usavršavanje/stažiranje (traineeship) u Japanu.

Kako je od srpnja Hrvatska članica EU, hrvatskim se studentima pruža mogućnost prijave na natječaje programa "Vulcanus in Japan". Program je usmjeren na stipendiranje studenata tehničkih znanosti (engineeringsciences) sa sveučilišta zemalja EU, za stručno usavršavanje/stažiranje (traineeship) u tvrtkama u Japanu. Ovaj jednogodišnji program uključuje 4 mjeseca intenzivnog učenja japanskog jezika, i osam mjeseci stažiranja u Japanu. Godišnje se prihvaća do 30 studenata iz zemalja EU.

Rok za prijavu: 20. siječnja 2014. 

Letak: http://www.eu-japan.eu/sites/eu-japan.eu/files/FLYER_en%20vj14.pdf 

Više informacija na stranicama programa: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0