Skip to content Skip to navigation

Specijalizirane radionice na FOI-ju u mjesecu rujnu!

Edukacije će pokrivati aktualna područja kao što je Internet stvari, nove tehnike dizajna korisničkog iskustva, dizajn web kompetitivnih web sučelja, razvoj menadžerskih i poduzetničkih vještina, primjene analitika i prediktivna analitika. Prijave su krenule pa stoga požurite jer su mjesta ograničena!

Više o projektu edukacija

Uprava Fakulteta organizacije i informatike u suradnji s nastavnicima organizira posebne edukacije (radionice ili treninge) namijenjene studentima FOI-ja. Edukacije su zamišljene kao nadopuna redovnoj nastavi, a teme će pokrivati specijalizirana područja koja se ne obrađuju u sklopu redovne nastave. Cilj edukacija je omogućiti studentima stjecanje dodatnih kompetencija, znanja i vještina iz odabranih tema koje su vezane uz:

 • razvoj programske podrške i srodne teme;
 • teme vezane uz analizu podataka (big data tehnike, analitika i sl.);
 • poduzetništvo i upravljanje inovacijama;
 • analize poslovnih procesa i procesnih simulacija;
 • sigurnost informacijskih sustava.

Teme edukacija:

 1. DIZAJN KOMPETITIVNIH WEB SUČELJA

Voditelji edukacije: doc. dr. sc. Mario Konecki, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić
Ciljani auditorij: studenti svih godina i svih studija
Više informacija o radionici i prijavama možete pronaći OVDJE.
 

 1. RAZVOJ MENADŽERSKIH VJEŠTINA ZA PODUZETNIKE

Voditelj edukacije: doc. dr. sc. Ivan Malbašić
Ciljani auditorij: Studenti diplomskog studija (svi smjerovi) ili 2. i 3. godine preddiplomskog studija (svi smjerovi).
Više informacija o radionici i prijavama možete pronaći OVDJE.

 1. ANALITIKA U SPORTU I FINANCIJAMA

Voditelj edukacije: Dušan Munđar, univ.spec.actuar.math.
Ciljani auditorij: studenti 2. i 3. godine preddiplomskih studija i studenti diplomskog studija
Više informacija o radionici i prijavama možete pronaći OVDJE.

 1. PREDIKTIVNA ANALITIKA

Voditeljica edukacije: doc.dr.sc. Dijana Oreški
Ciljani auditorij: Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta organizacije i informatike koji imaju osnovna znanja statistike.
Više informacija o radionici i prijavama možete pronaći OVDJE.

 1. TEHNIKE I METODE DIZAJNA  KORISNIČKOG ISKUSTVA

Voditeljica edukacije: doc.dr.sc. Dijana Plantak Vukovac (izvođač uz voditeljicu doc. dr. sc. Zlatko Stapić)
Ciljani auditorij: studenti 3. godine preddiplomskog studija Informacijski sustavi/Poslovni sustavi i studenti diplomskog studija informatike.
Više informacija o radionici i prijavama možete pronaći OVDJE.
 

 1. INTERNET STVARI: RAZVOJ PROGRAMA ZA SKLOPOVE

Voditelj edukacije: Boris Tomaš, mag.inf.
Ciljani auditorij: Studenti studija informatičkog usmjerenja, preddiplomski studij 2. i 3. godina, diplomski studij: 1. i 2. godina.
Više informacija o radionici i prijavama možete pronaći OVDJE.