Skip to content Skip to navigation

Sklopljen Ugovor o suradnji između FOI-ja i Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci

Objavljeno: 21.10.2019

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Razvojni centar i tehnološki park Križevci jučer su u Gradu Križevcima sklopili Ugovor o suradnji. Naime, stručni studij FOI-ja Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) koji se posljednjih 12 godina provodi i u Križevcima, ove je akademske godine 2019./2020. preselio u novi moderniji prostor Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci te slijedom toga sklopio ugovor o korištenju novoopremljenog i modernog prostora Centra na adresi Franje Tuđmana 20 u Križevcima.

Ugovor o suradnji su, uz prisustvo gradonačelnika Križevaca Maria Rajna i prodekanice za financijsko-materijalno poslovanje FOI-ja izv. prof. dr. sc. Marine Klačmer Čalopa, potpisali dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i direktor Križevačkog poduzetničkog centra, mr. sc. Tihomir Hodak.

Radi se o prostoru Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, koji se nalazi unutar novoobnovljenog kompleksa bivše vojarne Stjepan Lacković u centru grada, a kojim upravlja Križevački poduzetnički centar. Ovim Ugovorom o suradnji, FOI će za potrebe provođenja nastave na stručnom studiju PITUP koristiti dvije suvremeno opremljene dvorane za predavanja, za provođenje ispita te dvoranu za sastanke. Uz sve to, FOI će moći koristiti i zajednički izložbeni prostor, recepciju, kafić i dr.

Studentima FOI-jevog stručnog studija, ali i nastavnom osoblju time će se znatno poboljšati kvaliteta uvjeta u kojima se nastava održava, a bit će stvoreno i inovativno poslovno okruženje u kojem će se direktno moći povezati akademski i gospodarski sektor. 'Tradicija, znanje i vrijednosti koje FOI donosi u Križevce izvođenjem stručnog studija PITUP čini ga kvalitetnim partnerom, stoga je na nama da ga integriramo u naše poduzetničko okruženje' - naglasio je gradonačelnik Rajn.

Uz zahvalu domaćinu za razvoj FOI-jevog studija u Križevcima, gradonačelniku Mariu Rajnu i direktoru Tihomiru Hodaku, dekanica FOI-ja Begičević Ređep je poručila da je za novi pristup učenju i poučavanju kojemu FOI sve više teži (učenje temeljeno na radu, e-učenje, problem solving, creative thinking) nužno povezivanje s gospodarstvenicima, jer se na taj način želi pripremiti studente direktno za tržište rada. Naime, suradnja tih dvaju sektora je ključna u unapređenju nastavnog procesa jer se njihovim povezivanjem stvaraju osnove za poboljšanje znanja, vještina i poslovnih kompetencija studenata, što im je ključno za uspješan ulazak na tržište rada.

'Ovime poručujemo našim poduzetnicima, čija su poduzeća smještena u prostor ovog razvojnog poduzetničkog centra, da će od sada moći ostvariti direktnu komunikaciju sa studentima i dati im uvid u potencijalne kadrove za zapošljavanje koje imaju u instituciji gdje i sami posluju, a studentima da na kraju školovanja imaju osigurano radno mjesto'rekao je Hodak.

Podsjetimo, preddiplomski stručni studij PITUP (Primjena informacijske tehnologije u poslovanju) izvodi se u trajanju od tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova, kako bi stekli naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice poslovne informatike.

Više o stručnom studiju PITUP potražite ovdje, a više informacija Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci potražite ovdje.