Skip to content Skip to navigation

Raspisan natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata

Objavljeno: 05.02.2020

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za izbor petero suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata. Isti je natječaj objavljen u NN broj 11/2020 s datumom 29. siječnja 2020. godine. Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava

2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za razdoblje trajanja projekta na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava

3. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz napredne web tehnologije, web dizajn i programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovno odlučivanje i analizu poslovnih odluka na Katedri za organizaciju

5. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž)  u  znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u  znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovno i organizacijsko komuniciranje, poslovne procese i teoriju sustava na Katedri za organizaciju

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkom  1.   je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Kriterij za pristupnike pod točkama  2.-5.  je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radno mjesto po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.