Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Ana Kutnjak, mag. oec.

Objavljeno: 02.04.2020

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž)  u  znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovno i organizacijsko komuniciranje, poslovne procese i teoriju sustava na Katedri za organizaciju, obaviještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Ana Kutnjak, mag. oec.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž)  u  znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u  znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovno i organizacijsko komuniciranje, poslovne procese i teoriju sustava na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 02. travnja 2020. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Ana Kutnjak, mag. oec.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.