Skip to content Skip to navigation

Program usavršavanja iz područja javne nabave, četvrtak 21. lipnja 2018.

Objavljeno: 14.06.2018

Fakultet organizacije i informatike organizira redovito usavršavanje za potrebe održavanja certifikata iz područja javne nabave. Usavršavanje je odobreno od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Usavršavanje će se održati 21. lipnja 2018, u Varaždinu, u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike.

Nakon uspješna provedena tri programa izobrazbe ove godine, organiziraju se dva usavršavanja u trajanju od četiri nastavna sata. Svako usavršavanje nosi po četiri boda potrebna za održavanje certifikata.

Teme koje će biti prezentirane u sklopu programa usavršavanja su:

  1. Tema: Najčešće pogreške u izradi dokumentacije o nabavi

Predavač: Vedran Težak, SAFU

Termin: 8:30-11:45

  1. Tema: Postupak pregleda i ocjene ponuda u postupcima javne nabave

Predavačica: Karmen Meić, Grad Varaždin

Termin: 13:15-16:30

Više informacija.