Skip to content Skip to navigation

Prijavite svoju projektnu ideju na natječaju EUI - Innovative Actions (EUI-IA)

EUI vizual

Fakultet organizacije i informatike u suradnji s Gradom Varaždinom poziva studente da pokažu svoju inovativnost i kreativnost u jednom od tri područja interesa s ciljem prikupljanja projektnih ideja na natječaju EUI – Innovative Actions (EUI-IA) i motiviranja studenata na razvoj projektnih rješenja za primjenu u urbanom centru, koja su po svom karakteru inovativna i kao takva do sada nisu primjenjivanja u zemljama EU.

Izvor ilustracije - Twitter profil - European Urban Initiative

Područja interesa su sljedeća:

  1. OZELENJIVANJE GRADOVA
  2. ODRŽIVI TURIZAM
  3. ISKORIŠTAVANJE TALENATA U GRADOVIMA KOJI SE SMANJUJU

Više o samim kategorijama možete pronaći na sljedećoj poveznici, a neslužbeni pročišćeni tekst poziva donosimo na sljedećoj poveznici.

Projekti moraju biti INOVATIVNI (pilot projekti koji nisu nigdje provođeni u Europi), KVALITETNI, PARTICIPATIVNI i MJERLJIVI te se kroz projekt mora vidjeti promjena koja se može postići u lokalnom kontekstu. Projekti moraju biti ODRŽIVI (razrađeni izvori financiranja za implementaciju nakon uspješnog testiranja) te PRENOSIVI (projekt kao takav može biti implementiran i u drugim gradovima), u suprotnom projektne ideje koje ne zadovoljavaju navedene kriterije neće biti prihvatljive za fond nagrada.

Grad Varaždin je osigurao 5.000,00 EUR za nagrade za najbolje projektne ideje sukladno uvjetima ovog natječaja koja će biti dodijeljena na sljedeći način:

  1. mjesto: 3.000 EUR
  2. mjesto: 1.500 EUR
  3. mjesto: 500 EUR

Možete se prijaviti samostalno ili u timu, broj osoba u timu nije ograničen. Prijaviti se možete u CPSRK aplikaciji.

Rok je 10. srpnja 2023.

Ovom suradnjom Fakultet organizacije i informatike i Grad Varaždin potiču kreativnost kod svojih studenata, motivaciju za aktivno uključivanje u rješavanje problema s kojima se susreće urbana zajednica te stvaranje inovativnih odgovora i doprinosa razvoju.

Prijavite se još danas!

Napomena:

Grad Varaždin formirat će Povjerenstvo za odabir projektnih ideja koje će biti sastavljeno od predstavnika Grada, predstavnika Partnera, Turističke zajednice i relevantnih gradskih institucija i koji će izvršiti odabir najboljih projektnih ideja. Povjerenstvo će o odabiru najbolje projektne ideje obavijesti sudionike. Nagrađene projektne ideje bit će razrađene u projektne prijave od strane Razvojne agencije Sjever – DAN. Studenti po dobitku nagrade daju pravo korištenja navedene projektne ideje Gradu Varaždinu.