Skip to content Skip to navigation

Predmet 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom'

Objavljeno: 24.02.2020

Poštovane kolegice i kolege studenti, pozivamo vas da upišete predmet Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom.

Poštovane kolegice i kolege, ako ste u prilici ili želite pružati potporu vašim kolegicama i kolegama s invaliditetom, pozivamo vas da upišete predmet Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Detaljne informacije možete dobiti u Uredu za student s invaliditetom FOI (izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš vvidacek@foi.hr) i na ovoj poveznici.