Skip to content Skip to navigation

Pozvano predavanje mr.sc. Tatjane Novosel-Herceg i Zorana Kadežabeka

Najavljujemo pozvano predavanje s temom "Prikaz i obrada multimedijskih podataka u logopedskoj praksi", koje će se održati u sklopu predmeta "Multimedijski sustavi" u utorak 19.11.2013. godine u 8:15 sati u dvorani 8, II. kat.

U sklopu kolegija "Multimedijski sustavi", u utorak 19.11.2013. godine u 8:15 sati u dvorani 8, II. kat, održat će se pozvano predavanje s temom "Prikaz i obrada multimedijskih podataka u logopedskoj praksi". Predavači su mr.sc. Tatjana Novosel-Herceg, prof. logopedije i Zoran Kadežabek, inf., koji će prikazati obradu biološko-povratne veze (biofeedback) u logopedskoj dijagnostici i terapiji. Na predavanjima će biti demonstriran hardver i softver za obradu zvuka (glasa) te bioloških parametara poput disanja, napetosti mišića larinksa i sl.Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente i nastavnike, a obavezno za studente kolegija "Multimedijski sustavi".

O predavačima:

Tatjana Novosel-Herceg diplomirala je i stekla magisterij znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. S ocem dr.sc. Darkom Novoselom koautorica je VaLMod programa – multidimenzionalnog pristupa dijagnostici i terapiji mucanja koji se uspješno primjenjuje više od dvadesetak godina, a koji je osvojio značajna europska i svjetska priznanja za postignute rezultate u rehabilitaciji osoba koje mucaju. Godinama je radila u Općoj bolnici Varaždin u Odjelu za logopediju, a sada vodi privatnu logopedsku ordinaciju VaLmod Centar te je studentica poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta organizacije i informatike. Pohađala je edukacije iz neuro-senzo-motorne integracije, iz područja edukacijske kineziologije (titula BrainGym terapeuta), edukaciju za neurofeedback terapeuta itd. U suradnji sa svojim ocem te Zoranom Kadežabekom, programerom i elektroničarom, sudjelovala je u razvoju dijagnostičko-terapijskog hardvera i softvera za različite vrste slušno-govorno-jezičnih poremećaja.

Zoran Kadežabek diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike. Njegovo osnovno područje rada su programiranje i izrada gotovih embeded uređaja specijalne namjene. Do sada je izradio više medicinskih uređaja koji sadrže analognu i digitalnu elektroniku, mehaniku, mikrokontrolere, software (npr. uređaj za spektralnu analizu govora, generator šuma za poticanje glasnijeg govora, korektor brzine govora, EMG senzor napetosti laringsa, registracija mimike lica itd.). Od softvera izdvajamo program "MODAKT" za rehabilitaciju osoba s poremećajem pamćenja nakon moždanog udara (afazije) razvijen u suradnji s logopedima Novosel, te program "WinBox" za rehabilitaciju osoba s poremećajem čitanja i vizualne percepcije razvijen u suradnji s doc.dr.sc. Mikeom Rothom (Universität Konstanz, Njemačka).