Skip to content Skip to navigation

Poziv na dostavu ponuda - serveri

Objavljeno: 10.08.2020

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu servera.

Rok za dostavu ponuda je 19. kolovoza 2020. godine do 09:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

TROŠKOVNIK