Skip to content Skip to navigation

Posjet delegacija sa Sveučilišta Cincinnati iz Ohia

Objavljeno: 14.03.2017

U petak, 10. ožujka 2017. je u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu održan radni sastanak s predstavnicima University of Cincinnati (UC) iz Ohia, SAD. Razgovaralo se o nastavku suradnje na području razmjene studenata, nastavnika i zaposlenika, provedbi zajedničkih istraživanja te umrežavanju. Delegaciju UC-a je predvodila prof.emeritus Kristi A. Nelson, a članovi tima su prof.dr.sc. Larry Grats, prof.dr.sc. Nicolas Williams i Natalie Ochmann, koordinaotrica progama razmjene. 

Naime, na inicijativu Sveučilišta Cincinnati i FOI-a te uz potporu sastavnica, 2013. godine je potpisan bilateralni sporazum o međusveučilišnoj suradnji. Temeljem ovog sporazuma su ostvarene studentske mobilnosti Heather Bayer i Ozrena Krpana, nekoliko gostujućih predavanja na Doktorskom studiju i Studentskoj poster sekciji CECIIS prof.dr.sc. Victorie Appatove, realiziran je projekt financiran iz programa Fonda za razvoj sveučilišta u Zagrebu „Poticajno okruženje za učenje i potpora studentima u visokom obrazovanju: Usporedba studentskih procjena u Albaniji, Austriji, Hrvatskoj, Hong Kongu, Japanu i SAD“, …

Želja nam je da se ova dugogodišnja suradnja nastavi te povećava prepoznatljivost FOI-a i Sveučilišta u međunarodnom okruženju.