Skip to content Skip to navigation

Početni sastanak projekta AMED na Maldivima

Svečana ceremonija obilježavanja početka projekta AMED održana je na Nacionalnom sveučilištu na Maldivima uz prisustvo svih predstavnika partnera u projektu, nacionalnih medija, dekana i sveučilišnog osoblja. Svečanosti su u ime Fakulteta organizacije i informatike, kao koordinatora projektnih aktivnosti, prisustvovali izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Josipa Bađari, prof., Petra Vondra, mag. inf. i Darko Grabar, mag. inf., koji će na Maldivima do 28. ožujka održati niz projektnih sastanaka.

Koordinator projekta na FOI-ju izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, zatim Gordana Jugo iz CARNET-a i dr. sc. Marcelo Maina sa Otvorenog sveučilišta Katalonije uvodno su se obratili na svečanosti, uz prorektora Nacionalnog sveučilišta na Maldivima dr. sc. Alija Fawaze Shareefa i projektnu koordinatoricu pri Nacionalnom sveučilištu na Maldivima Fathimathu Nasihau Abdul Muhaimin. Svečanost je moderirala Aishath Shaheen, zamjenica prorektora Nacionalnog sveučilišta na Maldivima.

U okviru početnog sastanka i drugog dana posjeta Maldivima, koordinator projekta izv. prof. dr. sc. Igor Balaban je, zajedno sa suradnicom na projektu iz Nacionalnog sveučilišta na Maldivima Shimnom Shakeeb gostovao u programu nacionalne Villa televizije na Maldivima, a projektne timove je na tamošnjem sveučilištu pozdravio i Dr. Mohamed Latheef.

Podsjetimo, projekt AMED - Advancing higher education in Maldives trough E-learning Development (Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja) je europski projekt, u potpunosti financiran iz Erasmus+ programa Europske komisije u iznosu od 720.592,00 eura.

Glavni cilj projekta je podržati modernizaciju, dostupnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja na Maldivima, podizanjem razine kompetencija i vještina sveučilišnih nastavnika, razvojem novih i inovativnih obrazovnih programa u području e-učenja. U iduće tri godine, koliko traje AMED projekt, cilj je stvoriti novi studijski program za profesionalni razvoj sveučilišnih nastavnika i podupirajućeg osoblja u sustavu obrazovanja, s naglaskom na korištenje informacijsko - komunikacijskih tehnologija (ICT) u obrazovanju te uspostaviti institucionalni okvir za e-učenje na Nacionalnom sveučilištu na Maldivima kroz obuku nastavnog osoblja, poboljšanje IT infrastrukture i (re)organizaciju odjela za pružanje podrške e-učenju. Isto tako, cilj AMED projekta je promicati nove oblike poučavanja i učenja na Maldivima, uz strateško korištenje otvorenog i fleksibilnog učenja, virtualnu mobilnost i općenito bolje korištenje ICT potencijala kroz podizanje svijesti o važnosti njegove primjene u obrazovanju.

Uz Fakultet organizacije i informatike Varaždin (FOI), partneri na ovom projektu su Nacionalno sveučilište na Maldivima (MNU- The Maldives National University), Otvoreno sveučilište Katalonije (UOC- Universitat Oberta de Catalunya) i Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET).

Bila je to izvrsna prilika za upoznavanje svih predstavnika projektnih partnera!