Skip to content Skip to navigation

FOI koordinator na Erasmus+ projektu AMED

Objavljeno: 07.01.2019

Projekt "AMED - Advancing higher education in Maldives through E-learning Development", odobren u okviru programa Erasmus+ natječaja "Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju" u okviru Ključne aktivnosti 2, a na kojem je Fakultet organizacije i informatike koordinator, započet će s aktivnostima u siječnju 2019. godine.

Projekt "AMED - Advancing higher education in Maldives through E-learning Development", odobren u okviru programa Erasmus+ natječaja Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju u okviru Ključne aktivnosti 2, započet će s aktivnostima u siječnju 2019. godine.

Cilj projekta AMED je omogućiti potporu modernizaciji, pristupu i internacionalizaciji visokog obrazovanja na Maldivima kroz unaprjeđenje kompetencija i vještina sveučilišnih nastavnika u razvoju novih i inovativnih obrazovnih programa u području e-učenja. Koordinator projekta je Fakultet organizacije i informatike, a projektni voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Balaban. Uz Nacionalno sveučilište na Maldivima, projektni partneri su i The Open University of Catalonia (UOC) te Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET). 

Projekt je ukupne vrijednosti od 720,592.00 eura, a očekivani završetak je u siječnju 2022. godine.