Skip to content Skip to navigation

Održano predavanje guvernera dr. sc. Borisa Vujčića na FOI-ju

Objavljeno: 05.12.2018

U ponedjeljak, 03. prosinca 2018. godine guverner dr. sc. Boris Vujčić održao je predavanje na temu Strategija uvođenja eura (Eurostrategija).

Na predavanju su iznesene osnovne poruke koje se tiču Hrvatske i procesa uvođenja eura, a to su:

  • Hrvatska će uvođenjem eura ostvariti značajne i trajne koristi i one su znatno veće od troškova
  • Hrvatskoj je u interesu započeti proces uvođenja eura
  • Dinamika procesa uvođenja eura uvelike ovisi o nama, ali nije sve u našim rukama
    - Poboljšanje makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja, kao i dostatna razina realne konvergencije, govore u prilog našoj spremnosti za otpočinjanje razgovora s institucijama EU o pokretanju procesa uvođenja eura ...
    - ... no glavni izazov bit će pridobivanje potpore država članica i institucija EU za pristupanje tečajnom mehanizmu, koja dobrim dijelom ovisi o njihovoj spremnosti na širenje europodručja
  • Ekonomske i strukturne politike potrebne za uvođenje eura Hrvatskoj su potrebne neovisno o samom cilju uvođenja eura