Skip to content Skip to navigation

Održane radionice „Internacionalizacija“ i „Etičnost, odgovornost i održivost“ u sklopu pripreme za EFMD (European Foundation for Management Development) akreditaciju diplomskog studija Ekonomika poduzetništva

Objavljeno: 16.05.2023

Dana 15. svibnja 2023. godine za nastavnike i suradnike Diplomskog studija Ekonomika poduzetništva, ali i ostale zainteresirane održane su radionice „Internacionalizacija“ te „Etičnost, odgovornost i održivost“.

Sudionici su na radionicama bili informirani o temama koje čine transverzalne aspekte EFMD akreditacije studijskog programa te su imali prilike razmijeniti i prodiskutirati primjere dobre prakse, kao i moguća unapređenja vezana uz internacionalizaciju i etičnost, odgovornost i održivost na svojim kolegijima.

Radionice, koje je vodila prof. dr. sc. Valentina Kirinić, pripremilo je Povjerenstvo za provođenje postupka stjecanja međunarodne akreditacije EFMD (European Foundation for Management Development).